PL

przeszukiwać {imperfective verb}

volume_up
przeszukiwać (also: grzebać, szperać, gmerać)
Witrynę można przeszukiwać korzystając z jednego z głównych tematów, np.
You can search this site using one of our main topics, e.g.
Aby przeszukiwać sieć, zakładki i historię przeglądania, skorzystaj z paska adresu.
Just type your search term in the bar and press Enter to see results from your default search engine.
Użytkownicy mogą w prosty sposób uzyskać dostęp do obrazu na żywo, przeszukiwać nagrania oraz eksportować klipy wideo.
Users can easily access live video, search through recordings and export video clips.
przeszukiwać
przeszukiwać

Context sentences for "przeszukiwać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNasze informacje są tak osobliwe w szczegółach, że nie można ich przeszukiwać tak samo jak innych.
Our information is so peculiar in detail, so that cannot be searched as others can be searched.
PolishPonadto tekst napisów można przeszukiwać na liście dokumentów, co ułatwia znajdowanie przesłanych filmów.
Also, the text in the captions is searchable in your Documents List, making it easy find your uploaded videos.
PolishWięc po kolejnych czterech latach uznałem, że grupy dzieci mogą przeszukiwać Internet, by samodzielnie zdobywać wykształcenie.
So at the end of the next four years, I decided that groups of children can navigate the internet to achieve educational objectives on their own.
PolishTylko wówczas, gdy istnieją przesłanki, by sądzić, że dana osoba o określonej tożsamości jest terrorystą, można przeszukiwać i pobierać dane z bazy danych.
Only if there is a reason to believe that one identified person is a terrorist can the data of that person be seen and extracted from the database.
PolishCzy oznacza to, że organy celne mogą przeszukiwać nasze telefony komórkowe, nasze odtwarzacze MP3 i nasze komputery w poszukiwaniu nielegalnie ściągniętych plików?
Does this mean that our mobile telephones, our MP3 players and our computers may be searched by customs authorities looking for illegally downloaded files?
PolishEdge exacqVision można również przeglądać i przeszukiwać za pomocą dołączonej aplikacji mobilnej dostępnej na iPhone, iPad, Android i tablets, Kindle Fire i BlackBerry PlayBook.
exacqVision Edge can also be viewed and searched using the included mobile app available on the iPhone, iPad, Android phones and tablets, Kindle Fire and Blackberry Playbook.