"przewodni" English translation

PL

"przewodni" in English

PL

przewodni {adjective masculine}

volume_up
przewodni
Tą zasadą przewodnią będziemy się kierować podczas czerwcowego posiedzenia Rady Europejskiej.
This will be our guiding principle for the June European Council.
Przewodnią zasadą we wszystkich przypadkach powinno być dobro pacjenta.
The guiding principle should be patient welfare in all cases.
Takie były zasady przewodnie dla tych propozycji.
These were the guiding principles for the proposals.
Jeśli mamy odgrywać rolę przewodnią, musimy dać o tym innym jasno do zrozumienia.
If we want to be a leading force, we should make it absolutely clear.
Przecież jedynie wtedy naprawdę możemy rzeczywiście pełnić tę przewodnią rolę.
After all, only then can we truly make this leading role a reality.
W związku z tym UE oraz USA powinny objąć przewodnią rolę w realizacji zobowiązań G-20.
In this regard, the EU and the US should take the leading role in the implementation of G20 commitments.
przewodni (also: główny, obowiązujący)
volume_up
ruling {adj.} (predominant)
przewodni
Każde wydanie ma temat przewodni, np. to jest o przyszłości inteligencji.
Each one has a particular theme, like this one is on the future of intelligence.
To temat przewodni przewijający się we wniosku Parlamentu w sprawie przyszłorocznego budżetu.
That is the common theme set out in Parliament's proposal for next year's budget.
Moim zdaniem jest to temat przewodni dzisiejszej sesji.
And I think this is really the theme of this session.

Context sentences for "przewodni" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishKażde wydanie ma temat przewodni, np. to jest o przyszłości inteligencji.
Each one has a particular theme, like this one is on the future of intelligence.
PolishTo temat przewodni przewijający się we wniosku Parlamentu w sprawie przyszłorocznego budżetu.
That is the common theme set out in Parliament's proposal for next year's budget.
PolishWiele lat temu rząd Stanów Zjednoczonych opracował metodologię walki z nowotworami jako projekt przewodni.
Many years ago, the US Government designated the fight against cancer as a lighthouse project.
PolishMoim zdaniem jest to temat przewodni dzisiejszej sesji.
And I think this is really the theme of this session.
PolishGdy przeglądam program prac, często odnoszę jednak wrażenie, że temat przewodni brzmi: "zachowywać się, jak do tej pory”.
However, when I take a look at the programme, the theme often seems to be 'carry on as before'.
PolishInspiracje z natury -- oto motyw przewodni.
Inspired by nature -- that's the theme here.
PolishJednakże w strategii Europa 2020 po raz pierwszy zwrócono uwagę na potrzebę nowego podejścia i przedstawiono projekt przewodni.
However, the Europe 2020 strategy recognises for the first time the need for a new approach with a flagship initiative.
PolishJaki jest motyw przewodni?