"przodek" English translation

PL

"przodek" in English

PL przodek
volume_up
{masculine}

przodek (also: antenat, dziad)
Dwie sekwencje ludzkiego DNA wracają do wspólnego przodka całkiem niedawno.
The two human DNA sequences go back to a common ancestor quite recently.
Mamy wspólnego przodka, ewolucyjną babcię, która żyła 6 milionów lat temu.
That means we all share a common ancestor, an evolutionary grandmother, who lived around six million years ago.
Znaczy to, że wszystkie trzy nie mogą być moimi bezpośrednimi przodkami.
That means that not all three could be my direct ancestor.
przodek
przodek
Ale oni używaja ich bogactwo w sposób, w który ich przodkowie nigdy ta go niw uzywali.
But they're using their wealth in a way that their forefathers never did.
Nasi obywatele cieszą się perspektywami, o jakich nasi przodkowie mogli tylko pomarzyć.
Our citizens enjoy prospects that our forefathers could only have dreamed of.
Musimy patrzeć daleko w przyszłość, jak nasi przodkowie.
We have to see far ahead, as our forefathers did.
przodek (also: antenat)
Jego przodkowie stali ramię w ramię z moimi przodkami, walcząc o demokrację w tych konfliktach, które tak oszpeciły naszą Europę.
His forebears stood shoulder to shoulder with my forebears, fighting for democracy in those conflicts which have so disfigured this Europe of ours.
Jaką mamy z tego naukę? ~~~ Astrolabium przypomina nam, jak zaradni byli nasi przodkowie, już wiele lat temu.
Well, I think the first thing is that it reminds us just how resourceful people were, our forebears were, years and years ago.
W ostatnim pięćdziesięcioleciu nasza ludzka rodzina doświadczyła olbrzymiego skoku cywilizacyjnego w zakresie osiągnięć technologicznych, o których nasi przodkowie nie mogli marzyć.
In the past 50 years, our human family has experienced leaps of technological achievement undreamed of by our forebears.

Context sentences for "przodek" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishI rzekł do nich: Co ujrzycie, że ja czynię, toż czyńcie; bo oto ja wnijdę w przodek obozu, a co ja czynić będę, toż wy czyńcie.
And he said unto them, Look on me, and do likewise: and, behold, when I come to the outermost part of the camp, it shall be that, as I do, so shall ye do.
PolishAle napadłszy na miejsce, które miało z obu stron morze, otrącili okręt; a przodek okrętu uwięznąwszy, został nie ruszając się, lecz zad rozbijał się od gwałtownych wałów.
But lighting upon a place where two seas met, they ran the vessel aground; and the foreship struck and remained unmoveable, but the stern began to break up by the violence [of the waves].