"przyłączyć" English translation

PL

"przyłączyć" in English

PL przyłączyć
volume_up
{verb}

Zainicjowałam w mediach kampanię społeczną, do której każdy może się przyłączyć.
I have started a social media campaign on this which everybody is welcome to join.
A z innych żaden nie śmiał się do nich przyłączyć; ale lud wiele o nich trzymał.
But of the rest durst no man join himself to them: howbeit the people magnified them;
To otwarty mechanizm, do którego chętne kraje mogą się przyłączyć.
It is an open mechanism that countries can join if they want to.
(EL) Panie przewodniczący! UE nie tworzy państw, ale przyłącza je do swego terytorium.
(EL) Mr President, the EU does not build states; it incorporates them.

Synonyms (Polish) for "przyłączyć":

przyłączyć

Context sentences for "przyłączyć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishZainicjowałam w mediach kampanię społeczną, do której każdy może się przyłączyć.
I have started a social media campaign on this which everybody is welcome to join.
PolishA z innych żaden nie śmiał się do nich przyłączyć; ale lud wiele o nich trzymał.
But of the rest durst no man join himself to them: howbeit the people magnified them;
PolishChciałbym przyłączyć się do słów Reinharda Bütikofera.
(DE) Mr President, I would like to endorse what Reinhard Bütikofer has said.
PolishChciałbym przyłączyć się do gratulacji dla sprawozdawczyni.
Mr President, I would like to extend my congratulations to the rapporteur.
PolishChciałbym przyłączyć się do gratulacji dla pani komisarz Hedegaard.
Mr President, I would like to endorse the congratulating of Commissioner Hedegaard.
PolishChciałabym wyrazić swoje gratulacje dla tych wysiłków i przyłączyć się do tej debaty.
I express my congratulations on this effort and would like to contribute to this debate.
PolishChciałbym zatem przyłączyć się do pytań zadanych przez pana posła Beldera.
I would therefore like to endorse the questions raised by Mr Belder.
PolishPaństwa te postanowiły przyłączyć się do Wspólnot i uzyskały status członkowski.
Denmark, Ireland and the United Kingdom decided to join the Communities and were granted membership.
PolishChciałbym przyłączyć się do pochwał wyrażanych na temat prezydencji.
(DE) Mr President, I should like to add my voice to the praise given to the Presidency.
Polish(BG) Chciałabym przyłączyć się do gratulacji z powodu przedmiotowego sprawozdania.
(BG) I would like to add my congratulations for the report.
PolishNiemniej jednak, chciałbym przyłączyć się do opinii pani poseł Lulling.
Nonetheless, I should like to make the same point as Mrs Lulling.
PolishPragnę przyłączyć się do Lady Ashton i złożyć hołd Richardowi Holbrooke'owi.
Madam President, I would like to join Lady Ashton in paying tribute to Richard Holbrooke.
PolishKażdy, kto chce przyłączyć się do naszej społeczności musi przestrzegać obowiązującego prawa i standardów.
Anyone who wishes to live in our society should respect its laws and standards.
PolishAby przyłączyć się do dyskusji, najpierw należy się трябваzarejestrować.
To join in the debate, you must first register your details.
PolishPragnę przyłączyć się do podziękowań mojego przedmówcy dla komisarza Almunii.
Mr President, I would like to join the previous speaker in thanking Commissioner Almunia.
PolishTo otwarty mechanizm, do którego chętne kraje mogą się przyłączyć.
It is an open mechanism that countries can join if they want to.
PolishParlament również może przyłączyć się do tego oświadczenia, jeśli uzna to za stosowne.
Parliament may also support this statement if it wishes.
PolishChciałbym się przyłączyć do krytyki wyrażonej przez pana posła Verhofstadta.
I would like to join in Mr Verhofstadt's criticism.
PolishWygląda na to, że teraz Wielka Brytania zamierza się przyłączyć.
It appears that the United Kingdom is now intending to opt in.
Polish(PL) Chciałbym się przyłączyć do głosów poparcia i pochwały tej inicjatywy.
(PL) Madam President, I would like to add my voice to the expressions of support and approval for this scheme.