"przybywać" English translation

PL

"przybywać" in English

PL przybywać
volume_up
[przybywam|przybywałbym] {imperfective verb}

Pytanie brzmi: przede wszystkim dlaczego uchodźcy chcą tu przybywać?
The question is this: why do the refugees want to come in the first place?
Przestępcy nie muszą przybywać przez Lampedusę.
Criminals do not need to come through Lampedusa.
Najważniejszym z nich jest bezkarność, z jaką cudzoziemcy mogą nielegalnie przybywać do Europy.
The most important of these factors is the impunity with which aliens can come to Europe illegally.
Gdy osiągniemy masę krytyczną, członków zacznie szybko przybywać.
When a critical mass has been attained, there's an abrupt acceleration in recruitment.

Context sentences for "przybywać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishImigranci muszą przybywać do Europy i pracować tam w pełnym poszanowaniu prawa.
Immigrants must enter Europe and work there in full respect of the law.
PolishGdy osiągniemy masę krytyczną, członków zacznie szybko przybywać.
When a critical mass has been attained, there's an abrupt acceleration in recruitment.
PolishW ciągu 30 lat będzie przybywać sześć 12-milionowych miast rocznie.
Almost all of that growth will be in the developed world.
PolishImigrantów przypuszczalnie będzie przybywać więcej.
PolishTen masowy napływ obywateli państw trzecich wywoła falę nielegalnych migrantów, którzy będą przybywać do wielu państw członkowskich.
This mass influx of third-country nationals will result in waves of illegal migrants entering many Member States.
PolishCi pracownicy nie mogą tutaj przybywać, by pracować na nierównych warunkach, ponieważ w ten sposób zniszczymy Europę.
It cannot be that these workers arrive in Europe under unequal conditions with regard to working here, because we will be destroying Europe.
Polish. ~~~ W ciągu 30 lat będzie przybywać sześć 12-milionowych miast rocznie.
Most of the population growth of the next 50 years will be in cities. We'll grow by six cities of 12 million people a year for the next 30 years.
PolishTego typu akcji zaczęło przybywać wokół Google tak wiele, że firma zadecydowała o utworzeniu grupy społecznej odpowiedzialności w celu wspierania tych wysiłków.
There is so much organic social action all around Google that the company decided to form a social responsibility team just to support these efforts.
PolishPoza efektem dla kieszeni podatnika europejskiego, gdzie produkcja będzie ograniczana, bezrobocie będzie rosło, a miejsc pracy będzie przybywać poza granicami Unii Europejskiej.
In addition to the fact that European taxpayers' pockets will be hit, unemployment will rise if production is limited, and jobs will move outside the borders of the European Union.
PolishWkrótce skamieniałości zaczęło przybywać. ~~~ To pozwalało przypuszczać, że wiele roślin i zwierząt wymarło, zanim złożone życie zaczęło zostawiać widoczne, skamieniałe ślady.
And very soon after, the fossil record started yielding a very good idea of how many plants and animals there have been since complex life really began to leave a very interesting fossil record.