"przyjazny" English translation

PL

"przyjazny" in English

PL przyjazny
volume_up
{adjective masculine}

To posunięcie także wskazuje na przyjazny dla środowiska sposób myślenia.
This move also indicates an environmentally friendly way of thinking.
Ważne jest ich pozyskiwanie w sposób przyjazny dla środowiska.
The important consideration is to extract them in an environmentally friendly way.
Będziemy je do tego w sposób przyjazny zachęcać, ale znamy potencjalne zagrożenia.
We will offer them friendly encouragement to do so, but we know the risks.
Było to możliwe jedynie ze względu na przyjazną i nieprzerwaną współpracę pomiędzy sprawozdawcami.
This was possible only because of the amicable, unwavering cooperation between the rapporteurs.
Dlatego musi mieć z nimi przyjazne stosunki.
And therefore it has to have amicable relations with them.
Gratulując Austriakom z okazji tej rocznicy jednocześnie apeluję do nich, by przyjęli wobec mniejszości narodowych bardziej przyjazną politykę.
At the same time as congratulating the Austrians on this anniversary, I call on them to adopt a more amicable policy towards their minorities.
przyjazny
volume_up
approachable {adj.} (person)
Chciałabym także podziękować przedstawicielom Rady i Komisji za to, że w ostatnich miesiącach można się było z nimi łatwo skontaktować i za przyjazne nastawienie.
I would also like to thank the representatives of the Council and Commission for making themselves available and approachable over these recent months.
przyjazny (also: opiekuńczy, oddany, ciepły, troskliwy)
volume_up
caring {adj.}
przyjazny (also: gościnny, serdeczny)
Jelita to niezwykle przyjazne środowisko dla tych bakterii.
Our gut is a wonderfully hospitable environment for those bacteria.
przyjazny (also: życzliwy)
przyjazny (also: brejowaty, maziowaty)
volume_up
gooey {adj.}

Synonyms (Polish) for "przyjazny":

przyjazny

Context sentences for "przyjazny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMam nadzieję, że Szwecja będzie wspierać taki przyjazny dla środowiska rozwój.
I hope that Sweden will promote such environmentally sound development.
PolishTransport przyjazny dla środowiska oraz internalizacja kosztów zewnętrznych (
Greening of transport and internalisation of external costs (
PolishNie dopuśćmy do wyniszczenia szlachetnego, bohaterskiego ludu, który jest przyjazny Europie.
Let us prevent the destruction of a noble, heroic people group that is a friend of Europe.
PolishW przyszłości Galileo zapewni efektywniejszy, bezpieczniejszy i bardziej przyjazny dla środowiska transport.
In the future, Galileo will ensure more effective, secure and environmentally sound transport.
PolishKlienci organizują się, wybierają najbardziej przyjazny sklep w okolicy, i robią w nim jednego dnia zwiększone zakupy.
So these are consumers organizing, pooling their resources to incentify companies to do good.
PolishBędę przyjazny środowisku. ~~~ Kupię Priusa.
I'm going to do the environmentally right thing, I'm going to buy the Prius, 50 miles per gallon."
PolishBadania mogą także pomóc sprawić, że transport towarów będzie bardziej efektywny, przyjazny środowisku i bezpieczniejszy.
Research can also help make freight transport more efficient, environmentally compatible and also more secure.
PolishNie zawsze jest on im przyjazny.
The market is not always favourable to them.
PolishChcemy promować koleje, lecz podróż pociągiem w spokojnych dolinach Renu musi odbywać się w sposób przyjazny dla środowiska.
We want to promote the railways, but then their journey through the serene Rhine valley must also be effected in an environmentally sound manner.
PolishJak powiedział pan komisarz Barrot, musimy uznać oczywisty udział transportu oraz konieczność zapewnienia, że transport będzie bardziej przyjazny dla środowiska.
As Mr Barrot said, we have to recognise transport's clear contribution and the need for the 'greening' of transport.
PolishJeżeli podejdziemy do tego poważnie, to konieczne są radykalne zmiany ukierunkowane na urzeczywistnienie przemysłu motoryzacyjnego, który będzie bardziej przyjazny środowisku.
If we take this seriously, radical changes are needed in order to create a more environmentally aware automotive industry.
PolishJeśli chodzi o ogólny obraz sytuacji, rozwój portów wpływa na poprawę stanu środowiska poprzez promowanie transportu morskiego, który jest przyjazny dla środowiska.
In terms of the overall picture, port expansions improve the environment by promoting maritime transport, which is more environmentally sound.