"przymykać oczy" English translation

PL

"przymykać oczy" in English

PL przymykać oczy
volume_up
{imperfective verb}

1. "na coś", figurative

przymykać oczy (also: tolerować, przymknąć oczy)
volume_up
to connive {vb} (at sth)

Similar translations for "przymykać oczy" in English

przymykać verb
oczy noun
English
oko noun

Context sentences for "przymykać oczy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJeżeli wspólnota międzynarodowa będzie przymykać oczy, pokój nigdy nie zawita do tego regionu.
If the international community turns a blind eye, peace will never come to this region.
PolishPotępiamy tę barbarzyńską napaść, na którą policja i władze zdają się przymykać oczy.
We condemn this barbaric attack, to which the police and the legal authorities turned a blind eye.
PolishTak jak w przypadku Rosji, Unia Europejska będąc głównym partnerem handlowym, zdaje się przymykać oczy na stosowane tam praktyki.
Like Russia, the European Union, as the main trading partner, appears to be closing its eyes to the things that go on there.
PolishCzy Europa wciąż będzie przymykać oczy i jedynie potępiać represje oraz nieskutecznie błagać o uwolnienie więźniów politycznych?
Is Europe going to continue to shut its eyes and merely condemn the repression and unsuccessfully beg for the release of the political prisoners?
PolishNie oznacza to, że mamy przymykać oczy na trudności, lecz raczej musimy spojrzeć rzeczywistości w twarz i osądzać wszystkich tą samą miarą.
This does not imply closing our eyes to difficulties, but rather looking reality in the face and judging everyone by the same measure.
Polishprzymykać oczy na coś
Polishprzymykać oczy na