"przyszłościowy" English translation

PL

"przyszłościowy" in English

PL

przyszłościowy {adjective masculine}

volume_up
przyszłościowy (also: przyszły)
Kolejnym aspektem współczesnego designu jest twórczy, obiecujący i przyszłościowy design kolektywny.
Another aspect of contemporary design that I think is mind-opening, promising and will really be the future of design, is the idea of collective design.
Pokazaliśmy również, jak wyglądać musi droga do międzynarodowych przepisów homologacyjnych, i określiliśmy przyszłościowy kierunek dla badań i rozwoju.
We have also shown the way to an international type-approval regulation and set the future direction for research and development.
Budżet jest także przyszłościowy, bo 3.4 mld euro pójdzie na system nawigacji radiowej Galileo, a 309 mln euro na Europejski Instytut Technologii (EIT).
The budget also looks to the future, with the result that EUR 3.4 billion will go on the Galileo satellite radio navigation system, and EUR 309 million on the European Institute of Technology (EIT).
przyszłościowy (also: ponadczasowy)
Kolejnym aspektem współczesnego designu jest twórczy, obiecujący i przyszłościowy design kolektywny.
Another aspect of contemporary design that I think is mind-opening, promising and will really be the future of design, is the idea of collective design.

Synonyms (Polish) for "przyszłościowy":

przyszłościowy
przyszłość

Context sentences for "przyszłościowy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishZintegrowana polityka morska to przyszłościowy obszar.
(DE) Mr President, ladies and gentlemen, integrated maritime policy is a forward-looking area.
PolishRozmawiałem niedawno z baronessą Ashton - a raczej teraz już z panią komisarz Ashton - i wierzę, że prowadzi nas naprzód w sposób postępowy i przyszłościowy.
I have just spoken to Baroness Ashton - or Commissioner Ashton as she is now - and I do believe that she is taking us forward in a progressive and futuristic way.