"przyznać rolę" English translation

PL

"przyznać rolę" in English

EN

PL przyznać rolę
volume_up
{perfective verb}

przyznać rolę (also: odrzucać, odlać, odlewać, rzucać)

Similar translations for "przyznać rolę" in English

przyznać verb
role noun
rola noun

Context sentences for "przyznać rolę" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishParlamentowi należy przyznać większą rolę dokładnie dlatego, że potrzebujemy więcej demokracji.
Parliament should be awarded a greater role precisely because we are in need of more democracy.
PolishMusimy przyznać, że Francja odegrała rolę prezydencji UE skutecznie i w imponującym stylu.
This has been the context of these six months and we must recognise that France has performed the role of EU President effectively and impressively.
PolishBezpieczeństwa na Morzu (EMSA) naprawdę wymaga wzmocnienia - należy nadać jej ważniejszą rolę oraz przyznać odpowiednie kompetencje i środki.
The European Maritime Safety Agency (EMSA) must really be strengthened and given a greater role, and be given the appropriate competences and resources.
PolishTrzeba konieczne przyznać Komisji większą rolę w zakresie monitorowania, ukierunkowywania i koordynacji, a przedmiotowy plan wymaga pilnego wdrożenia we wszystkich państwach członkowskich.
It is vital to give the Commission a stronger monitoring, guiding and coordinating role, and the plan urgently needs to be implemented in all Member States.