"równa" English translation


Did you mean: równy
PL

"równa" in English

volume_up
równa {adj. f}
EN

PL równa
volume_up
{adjective feminine}

Synonyms (Polish) for "równać":

równać

Context sentences for "równa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishEuropa nawet w czasach kryzysu musi pozostać równą dla wszystkich jej obywateli.
Even during a crisis, Europe must continue to treat all its citizens equally.
PolishW środku tego urządzenia wyprodukowaliśmy energię równą 16 megawatów w 1997 roku.
In the center of this device we made 16 megawatts of fusion power in 1997.
PolishProponuję żebyśmy zaczęli od pięciu, co równa się jednej piątej państw członkowskich.
My proposal would be to start at five, which is a fifth of the Member States.
PolishTak więc ruchy Browna, mające liczbę nierówności równą 2, powtarzają się.
So Brownian motion, which happens to have a roughness number of two, goes around.
PolishNabrać do strzykawki objętość powietrza równą wymaganej dawce insuliny długo działającej.
Draw into the syringe the same amount of air as the dose of long-acting insulin.
PolishNabrać do strzykawki objętość powietrza równą wymaganej dawce insuliny.
Draw air into the syringe, in the same amount as the dose of insulin you need 3.
PolishNabrać do strzykawki objętość powietrza równą wymaganej dawce insuliny.
Draw air into the syringe, in the same amount as the dose of insulin you need 2.
PolishW Szwecji mamy do czynienia z prawie równą liczbą mężczyzn i kobiet w parlamencie.
Sweden has almost an equal number of women and men Members of Parliament.
PolishW obu grupach mediana wyjściowego stężenia HIV- 1 RNA była równa 4, 8 log10 kopii/ ml.
Median baseline HIV-1 RNA was 4.8 log10 copies/ml in both treatment groups.
PolishNabrać do strzykawki objętość powietrza równą wymaganej dawce insuliny długo działającej.
Draw as much air into the syringe as the dose of long-acting insulin you need.
PolishTo kwota równa rocznemu budżetowi Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
That is as much as the annual budget for the European Court of Human Rights.
Polish., a klirens osoczowy równa się 119± 49 ml/ min.
The terminal half-life is 129± 87 min, and plasma clearance is 119± 49 ml/ min.
PolishGwoli ilustracji przytoczę przykładowe dane: terroryzm równa się ofiary.
Here is some incidental, illustrative information: terrorism equals victims.
PolishTeraz, ze względu na równą reprezentację, udzielę głosu panu komisarzowi Andorowi.
Now, for reasons of balanced representation, I shall give the floor to Commissioner Andor.
PolishNabrać do strzykawki objętość powietrza równą wymaganej dawce leku NovoRapid.
Draw into the syringe the same amount of air as the dose of NovoRapid.
PolishWykazano zatem, że skuteczność preparatu Biograstim i preparatu Neupogen jest równa.
Therefore, the effectiveness of Biograstim was shown to be equivalent to that of Neupogen.
PolishDziałania niepożądane leku występujące z częstością mniejszą lub równą 1 %
Adverse reactions occurring at a frequency of less than or equal to 1 %
PolishOkazuje się, że inercja, która decyduje o ruchu kątowym, równa się R do potęgi piątej.
So it turns out, the inertia, which governs angular motion, scales as a fifth power of R.
PolishWykazano zatem, że skuteczność preparatu Tevagrastim i preparatu Neupogen jest równa.
Therefore, the effectiveness of Tevagrastim was shown to be equivalent to that of Neupogen.
PolishNabrać do strzykawki objętość powietrza równą wymaganej dawce leku Actrapid.
Draw as much air into the syringe as the dose of Actrapid you need.