"rasa" English translation

PL

"rasa" in English

PL rasa
volume_up
{feminine}

rasa (also: wyścig)
volume_up
race {noun}
Rasa Brak istotnych różnic w farmakokinetyce telbiwudyny związanych z rasą pacjentów.
Race There are no significant race-related differences in telbivudine pharmacokinetics.
Rasa Wpływ rasy na metabolizm hydroksymaślanu sodu nie został oceniony.
Race The effect of race on metabolism of sodium oxybate has not been evaluated.
Rasa - Nie przeprowadzono prospektywnych badań dotyczących różnic farmakokinetycznych u oz
ho Race - Pharmacokinetic differences due to race have not been studied prospectively.
rasa
volume_up
breed {noun}
U psów okres ten zależny jest od rasy.
In dogs, this period depends on the breed.
U psów okres ten zależny jest od rasy.
This period depends on the breed.
This period depends on the breed.

Context sentences for "rasa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polish. ~~~ A jednak, jako rasa ludzka.
We admire them, and we fear them, and yet, as man, we want to steal their power.
Polish. ~~~ To rasa ludzka poruszająca się naprzód.
That's been the discoveries of the last 2,000 years, that's mankind moving forward.
Polish% pacjentów stanowili mężczyźni a 41 % kobiety; 89, 9 % stanowiła rasa kaukaska a 4, 7 % rasa czarna.
There were 59 % males and 41 % females; 89.9 % caucasian and 4.7 % black patients.
PolishWiek, płeć, rasa oraz stan zdrowia według punktacji WHO nie miały wpływu na farmakokinetykę rytuksymabu.
Age, gender and WHO performance status had no effect on the pharmacokinetics of rituximab.
Polish. ~~~ Biegunka jest interesująca, ponieważ mamy z nią doczynienia od tysięcy lat, właściwie odkąd rasa ludzka żyła w skupiskach na tyle długo żeby zanieczyścić wodę.
Just so you don't embarrass yourselves, I'll give you the right answer: It's increase.
PolishWiek, płeć i rasa:
PolishAnaliza farmakokinetyki populacyjnej wykazała, że u dorosłych chorych na RZS czynniki takie jak wiek, płeć i rasa nie miały wpływu na farmakokinetykę tocilizumabu.
Population pharmacokinetic analyses in adult RA patients, showed that age, gender and ethnic origin did not affect the pharmacokinetics of tocilizumab.
PolishJeżeli jesteś w jednej z tych ról... prawdopodobnie chodzi o wszystkich, którzy mnie teraz słuchają... akronim to RASA, w sanskrycie oznacza sok lub esencję.
If you're in any one of those roles -- and I think that probably is everybody who's listening to this talk -- the acronym is RASA, which is the Sanskrit word for juice or essence.