"reassuringly" English translation

PL

"reassuringly" in English

EN

"reassuring" in Polish

PL

reassuringly {adverb}

volume_up
reassuringly
reassuringly
EN

reassuring {adjective}

volume_up
reassuring (also: calming, placatory)
Birdsong, for example, is a sound which most people find reassuring.
Śpiew ptaków, na przykład, jest dźwiękiem, który większość ludzi uważa za uspokajający.
The statements I have just heard are, regrettably, far from reassuring.
Oświadczenia, których właśnie wysłuchałam, są niestety dalekie od uspokajających.
It would send reassuring messages to the markets and, most importantly, to our citizens who expect us to safeguard the euro and the European economy with it.
W ten sposób wyślemy uspokajający sygnał w kierunku rynków i przede wszystkim do naszych obywateli, którzy oczekują od nas ochrony euro oraz gospodarki europejskiej.
reassuring (also: comforting, consoling)
And my score on the Narcissism Personality Index, or the NPI-16, is a reassuring 0.31.
A moja punktacja w Skali Osobowości Narcystycznej, czyli NPI-16, to pocieszające 0,31.
At the same time, what we have heard from the Commission is reassuring.
Jednocześnie pocieszające jest to, co usłyszeliśmy od Komisji.
The figures for the past few months are not reassuring, unfortunately, and could jeopardise the aim we have set ourselves of halving the number of victims on the roads.
Dane za ostatnie miesiące nie są niestety pocieszające i mogą zagrozić naszemu celowi zredukowania o połowę liczby ofiar wypadków drogowych.