"region" English translation

PL

"region" in English

EN
EN

"region" in Polish

PL region
volume_up
{masculine}

region (also: teren, rejon, okręg, kraina)
volume_up
region {noun}
Region eurośródziemnomorski ma dla nas w tym zakresie strategiczne znaczenie.
The Euromed region is, in that respect, a strategically important region for us.
Jednym z nich jest również region, z którego pochodzę - region błagojewgradzki.
One of those is also the region which I come from, Blagoevgrad.
Region Morza Czarnego ma zasadnicze znaczenie strategiczne dla Unii Europejskiej.
The Black Sea region is of major strategic importance for the European Union.

Context sentences for "region" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishHiszpania i Unia Europejska ponoszą fundamentalną odpowiedzialność za ten region.
Spain and the European Union have a fundamental responsibility in this area.
PolishStrategia ta nie oznacza również pompowania w ten region nowych zasobów.
Neither does the strategy involve new resources being injected into the area.
PolishDlatego, że region ten stał się znacznie bardziej wrażliwy niż zachodnia część Europy.
The reason is that it has become much more vulnerable than the western part of Europe.
PolishRegion Morza Bałtyckiego jest w trudnej sytuacji, ginie i należy go ocalić.
The Baltic Sea is in difficulties; it is dying and it needs to be saved.
PolishRegion ów ma kluczowe znaczenie w zakresie zwalczania i przystosowania do zmian klimatu.
It is a crucial area in terms of combating and adapting to climate change.
PolishRegion Morza Śródziemnego nie może stać się linią podziału kultur, ale miejscem spotkania.
The Mediterranean must not be a cultural dividing line but a meeting place.
PolishNależymy, jako region, do największych w świecie odbiorców eksportu produktów rybołówstwa.
We are one of the largest export regions for fishery products in the world.
PolishMoja koleżanka Danuta Hübner odwiedzi wkrótce region i przedyskutuje konkretne propozycje.
My colleague Danuta Hübner will visit the area soon and discuss concrete possibilities.
PolishKiedy byłem dużo młodszy niż dzisiaj, tamten region w rzeczywistości uchodził za koniec świata.
When I was even younger than I am today, this area really was the end of the world.
PolishJako poseł do PE popieram szansę, jaką otrzymuje region borykający się z wieloma trudnościami.
As an MEP, I support the opportunity being offered to this area with all its problems.
PolishNie jest to region oddalony od nas o tysiące kilometrów; to bardzo blisko.
It is not thousands of kilometres away from us; it is very close.
PolishObecnie inaczej postrzegamy region Środkowej Azji niż miało to miejsce kilka lat temu.
We look at Central Asia differently than we did a few years ago.
PolishJeżeli chodzi o region Morza Czarnego, to musimy przejść od synergii do strategii.
On the Black Sea, we have to move from synergy to strategy.
PolishAsteroida uderzyła w region znany dzisiaj jako Jukatan, w Zatoce Meksykańskiej.
It hit in what we now know as Yucatan, the Gulf of Mexico.
PolishRegion Morza Śródziemnego stanął w płomieniach.
(EL) Madam President, the Mediterranean is going up in flames.
PolishŚwiatowe spowolnienie gospodarcze uderza w każdy kraj i w każdy region.
Mr President, the world economic downturn is hitting each of our countries and each of our regions.
PolishNie ma żadnych wątpliwości, że stabilny Region Morza Śródziemnego stanowi olbrzymią nagrodę dla całej Europy.
There is no doubt that a stable Mediterranean is a huge prize for the wider Europe.
PolishJak wiemy, region Morza Śródziemnego jest kolebką cywilizacji.
The Mediterranean is the cradle of civilisation as we know it.
PolishJa chciałbym poruszyć sprawę jednej z najgorszych w ostatnim stuleciu powodzi, jaka nawiedziła mój własny region.
A third of a million people were without drinking water for more than a week.
PolishAfryka Subsaharyjska, a nawet nasz region zatoki San Francisco.
Sub-Saharan Africa, and even our own San Francisco Bay Area.