"replikacja" English translation

PL

"replikacja" in English

PL replikacja
volume_up
{feminine}

replikacja
Doświadczenia u pacjentów z ciągłą replikacją wirusa:
Experience in patients with persistent viral replication:
Zatem, gdy nie ma żadnej nagrody wewnętrzną nagrodą jest samo-replikacja.
So in absence of any reward, the intrinsic reward is self-replication.
U biorców narządów i pacjentów z zaawansowaną chorobą wątroby aktywna replikacja wirusa stanowi większe ryzyko.
Transplantation recipients and patients with advanced liver disease are at greater risk from active viral replication.