"restrykcje" English translation

PL

"restrykcje" in English

PL restrykcje
volume_up
{feminine plural}

restrykcje (also: ograniczenia)
Restrykcje te doprowadziły do zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa dla obywateli.
These restrictions have resulted in a security risk for citizens.
Nasze dyrektywy w sprawie jakości powietrza przewidują w tym kontekście znaczące restrykcje.
Our air quality directives provide for significant restrictions in this respect.
Restrykcje zaś nie mogą uderzyć w obywateli.
Any restrictions imposed must not affect the country's citizens, however.

Context sentences for "restrykcje" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishUważamy, że restrykcje budżetowe są niezmiernie ważne.
We believe budget restrictiveness to be of the utmost importance.
PolishStanowisko, które zostało przyjęte jako reakcja na stłumienie pokojowych protestów, obecnie zawiera ostrzejsze restrykcje wobec Birmy.
This position, which was adopted as a response to suppression of peaceful protests, from now on includes firmer restrictive measures against Burma.
PolishSą to rządy, które lubią restrykcje i nie znoszą solidarności, są to rządy, które chcą środków hiper-oszczędnościowych, a nie postępu społecznego.
These are the governments that like sanctions and detest solidarity; they are the governments that want hyper-austerity and not social progress.
PolishChcemy postępów zarówno w tym, co możemy zrobić poprzez prawodawcze restrykcje emisji, jak również poprzez popieranie przyjaznych środowisku zachowań.
We want progress both in terms of what we can do through legislative restriction on emissions and so on, but also what we can do to encourage individuals.
PolishDlaczego Unia Europejska kieruje się podwójnymi standardami, stosując duże restrykcje w przypadku Birmy, a tak ekstremalnie łagodne metody w przypadku Chin?
Why does the European Union have double standards, when, for instance, very strong action is taken against Burma, with economic sanctions, whereas that does not happen with China?