"restrykcyjny" English translation

PL

"restrykcyjny" in English

PL restrykcyjny
volume_up
{adjective masculine}

XX wieku, jest bardzo restrykcyjny i wymaga zreformowania.
It has been in operation since the 1970s, is very restrictive and needs to be reformed.
Wydaje się, że Europejski Fundusz Solidarności może być zbyt restrykcyjny, aby zaradzić tej sytuacji.
It appears that the European Solidarity Fund may be too restrictive to deal with this situation.
Jest on nieznacznie bardziej restrykcyjny w przypadku emisji CO2 produkowanych przez samochody w dłuższej perspektywie czasowej.
It is a little more restrictive in the long term concerning the CO2 emissions from cars.

Context sentences for "restrykcyjny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPrzedłożony nam obecnie wniosek dotyczący dyrektywy jest bardzo restrykcyjny.
The proposals for a directive now before us are very rigid.
PolishCo z tego, że będzie bardziej restrykcyjny, jeżeli nikt nie będzie się do niego stosować?
What is the point of it having more bite if no one sticks to it?
PolishTego samego instrumentu można użyć w sposób bardzo restrykcyjny lub w sposób bardzo szeroki.
You can use the same instrument in a very restricted way, or you can use it in a very wide way.
PolishTo jasne, że obecne testy warunków skrajnych muszą być przeprowadzone w restrykcyjny i przejrzysty sposób zwiększający zaufanie.
It is clear that the ongoing stress test must be carried out in a stringent and transparent way that inspires confidence.