"reszta" English translation

PL

"reszta" in English

PL reszta
volume_up
{feminine}

reszta (also: zmiana, przesiadka, przemiana)
volume_up
change {noun}
Zmiany klimatyczne to jeden z najważniejszych priorytetów dla Europy, jak też dla reszty świata.
Climate change is one of the top priorities for Europe, as well as for the rest of the world.
Przez dwa tygodnie w obiegu będą obie waluty, przy czym resztę będzie się wypłacać tylko w euro.
There will be a two-week period when both currencies are in circulation, with change normally provided in euro.
Zmiany są absolutnie fantastyczne, bo to nie tylko otwarcie, ale otwarcie na resztę świata.
The change is absolutely monumental, because it's not just opening it up, but it's opening it up to the rest of the world.
reszta (also: końcówka, pozostałość)
Reszta reprezentowała systemy demokratyczne.
The remainder represented democratic systems.
Około 50 % - 60 % dawki doustnej wydalane jest z moczem, a reszta wydalana jest z kałem.
Approximately 50-60 % of an oral dose is excreted in the urine with the remainder eliminated in the faeces.
W matematyce nie ma reszty z nieskończoności.
There is no remainder in the mathematics of infinity.
reszta (also: relaks, wypoczynek, odpoczynek, popas)
volume_up
rest {noun}
Reszta może zapewnić wsparcie polityczne, ale niewiele więcej.
The rest of us can provide political support, but that is as far as it should go.
W porównaniu z resztą UE niepokojąco wzrosła tu śmiertelność z powodu nowotworów.
Cancer-related mortality has increased worryingly in comparison to the rest of the EU.
Ostatecznie, wyniki wyborów nie mają nic wspólnego z resztą świata.
Because ultimately, that electoral outcome had nothing to do with the rest of the world.

Synonyms (Polish) for "reszta":

reszta

Context sentences for "reszta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishReszta jest manipulacją i warunkowaniem reakcji Parlamentu i wielu posłów.
Everything else is manipulation and conditioning of this Parliament and many Members.
PolishTwierdzisz, że nie kolegujesz się z resztą...... więc, Clear, dlaczego wysiadłaś?
You said you weren't friends with those that were... so, Clear, why did you get off the plane?
PolishBędzie to dowodem, że nowi członkowie są zdolni nie tylko podążać za resztą, ale i przewodzić.
This will prove that the newcomers are able not only to follow, but also to lead.
PolishDlatego, że myśleliśmy, logicznie z resztą, w kategoriach państwa narodowego.
Why were we wrong? ~~~ We were wrong because we thought, naturally enough, in nation-state ways.
PolishTo pierwszy widok rozstrzelony wszystkich części, małe przekładnie i cała reszta.
There's my first exploded view and all the little pieces and the little worm drive and all that stuff.
PolishMożna sądzić, że Europa narzuciła tempo, a reszta świata podążyła za nią.
Europe, it seems, has set the pace and the world has followed.
PolishZaczęliśmy z Chrissy i resztą uczestników od prostych, matematycznie idealnych modeli.
We started out, Chrissy and I and our contributors, doing the simple mathematically perfect models.
PolishWięc kiedy ten aspekt znika, zostaje ekran i reszta sprzętu.
So that piece disappears, and then you have display and everything else.
PolishPóźniej tańczyła tylko jedna osoba, a reszta wskazywała ją palcem.
And then we had dance solos where only one person would dance and everybody would point to them.
PolishNastępnie połowa z tych osób podzieliła się swoim celem z resztą grupy, druga zachowała go w tajemnicy.
Then half of them announced their commitment to this goal to the room, and half didn't.
PolishŚrodki utrzymania są zniszczone, ponieważ rybacy, rolnicy i reszta społeczeństwa nie może prowadzić handlu.
Livelihoods are destroyed, as fishermen, farmers and others cannot trade.
PolishPowiedz nam, z jakiej PLATFORMY korzystasz, a my zajmiemy się resztą!
Tell us which PLATFORM you're on and we'll lead the way!
PolishNa wypadek jakbyś nie słyszał, tak samo jak reszta świata.
In case you have not been hearing, so is most of this entire world.
PolishDlatego tylko od nas zależy, czy wypracujemy odpowiednią przewagę konkurencyjną nad resztą świata.
Therefore, it is up to us to develop a global competitive edge.
PolishJest wielu bezdomnych, a reszta tłoczy się w gnijących budynkach, zamieszkiwanych przez 5 rodzin.
Many are homeless, and those with homes are packed into rotting buildings with up to five families.
PolishGdyby było ciemniejsze reszta wyglądałaby gorzej.
But I could get a bit darker in the tube, but everything else would suffer.
PolishPowiedz nam, w jakiej branży działasz, a my zajmiemy się resztą!
Tell us which industry you're in - and we'll lead the way!
PolishReszta świata musi być gotowa na to, by podążać tą samą drogą, co my.
They must be able to follow the route we have taken.
PolishPatrzcie gdzieś indziej niż reszta, zróbcie coś innego.
And that's kind of what has been the spirit of what we are doing.
Polish. ~~~ Patrzcie gdzieś indziej niż reszta, zróbcie coś innego.
Wherever anybody else looks, look somewhere else, and go do something different, you know, and doing that.