"roczny" English translation

PL

"roczny" in English

volume_up
roczny {adj. m}

PL roczny
volume_up
{adjective masculine}

  1. general
  2. accounting

1. general

roczny (also: coroczny, doroczny, roczne, roczna)
volume_up
annual {adj.}
Bilans roczny niektórych form spółek w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw (debata)
Annual accounts of certain types of companies as regards micro-entities (debate)
Bilans roczny niektórych form spółek w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw (
Annual accounts of certain types of companies as regards micro-entities (
Wraz z Radą Unii Europejskiej Parlament przyjmuje roczny budżet UE.
Parliament adopts the EU’s annual budget with the Council of the European Union.
roczny (also: roczna, roczne)
Po drugie, pragnę zwrócić Państwa uwagę na roczny termin dla państw członkowskich.
Secondly, I would draw your attention to the one-year deadline for the Member States.
Jeśli porównamy roczny budżet NASA na badania kosmosu, to ten jeden roczny budżet, pozwoliłby agencji NOAA badać oceany przez 1600 lat.
If you compare NASA's annual budget to explore the heavens, that one-year budget would fund NOAA's budget to explore the oceans for 1,600 years.
roczny (also: całoroczny, coroczny, doroczny)
volume_up
yearly {adj.}
Każdy urzędnik jest poddawany rocznej ocenie postępów.
There is a yearly evaluation of every single official.
Raporty dotyczące bezpieczeństwa (PSUR) będą dostarczane raz w roku podczas rocznej oceny.
PSURs should be submitted yearly at the time of the annual reassessment.
Konsument będzie miał także prawo do wypowiedzenia umowy przed datą wymagalności kolejnej raty rocznej.
The consumer will also have the right to terminate the contract before each yearly payment.

2. accounting

roczny
volume_up
year-end {adj.} [account.]

Synonyms (Polish) for "roczny":

roczny

Context sentences for "roczny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPo drugie, pragnę zwrócić Państwa uwagę na roczny termin dla państw członkowskich.
Secondly, I would draw your attention to the one-year deadline for the Member States.
PolishJeżeli taki mikropodmiot potrzebuje kredytu, bilans roczny ma prawie zerową wartość.
If such a micro-entity needs a loan, this balance has next to no value.
PolishCielec jeden młody, baran jeden, baranek roczny jeden na paloną ofiarę;
one young bullock, one ram, one he-lamb a year old, for a burnt-offering;
PolishCielec jeden młody, baran jeden, i baranek roczny jeden na całopalenie.
one young bullock, one ram, one he-lamb a year old, for a burnt-offering;
PolishRoczny budżet Europejskiego Funduszu Solidarności wynosi 1 miliard euro.
EUR 1 billion per year is available to the European Solidarity Fund.
PolishW ostatnich latach średni roczny budżet na operacje humanitarne wynosił około 900 mln euro.
The average budget for humanitarian interventions in recent years has been around €900 million.
PolishBudżet roczny tego funduszu uzgodniony został wtedy na 1 mld euro.
At the time it was agreed the fund should be EUR 1 billion a year.
PolishCzy ktokolwiek z Państwa kiedykolwiek przeprowadzał roczny urlop?
Anybody in here has actually ever conducted a sabbatical?
PolishSpędziłem swój pierwszy roczny urlop w Nowym Jorku.
I had spent my first sabbatical in New York City.
PolishI w ciągu trzech lat kiedy ja byłam Ministrem Finansów, ich roczny zysk wynosił średnio 360 milionów dolarów.
And in the three years that I was Finance Minister, they made an average of 360 million dollars profit per year.
PolishRoczny budżet EPSO sięga 21 mln euro – to o 11% mniej, aniżeli wynosiły unijne koszty rekrutacji przed jego powołaniem.
It works in close cooperation with the training departments of all the institutions to avoid any duplication of effort.
PolishRoczny koszt to 3 bln dolarów.
And the cost annually is three trillion dollars.
PolishRoczny wzrost o sześć procent.
PolishRoczny czas przeżycia (%)
PolishRoczny czas przeżycia (%)
PolishRoczny kalendarz prac
PolishStąd okablowanie i ciężka infrastruktura -- wracam teraz do eksplozji Sieci w roku 1994, kiedy przyrost roczny wynosił 2.300 rocznie.
So all of the cabling and all of the heavy infrastructure -- I'm going back now to, sort of, the explosive part of the Web in 1994, when it was growing 2,300 percent a year.
PolishNa podstawie oceny wg Kaplana- Meiera, procent pacjentów, którzy mieli roczny okres przeżycia bez postępu choroby (ang. progression- free survival - PFS) wynosił 91 % (95 % CI:
Based on the Kaplan-Meier estimates, the proportion of patients who had progression-free survival (PFS) for 1 year was 91 % (95 % CI:
PolishPochodzę ze Szwecji, w której mamy ponad roczny urlop rodzicielski, wspomagany wysokim poziomem wynagrodzenia, a część urlopu rodzicielskiego ma obowiązek wziąć ojciec.
I come from Sweden, where we have parental leave that is longer than a year, with a high level of remuneration and where the father is obliged to take some of the parental leave.
Polish~~~ Jeśli rocznie inwestuje się 125 miliardów dolarów w kraju takim jak Afganistan, gdzie roczny dochód państwa wynosi miliard dolarów, marnuje się wszystko.
How? Well first see, if you put 125 billion dollars a year into a country like Afghanistan where the entire revenue of the Afghan state is one billion dollars a year, you drown everything.