"rozmiar" English translation

PL

"rozmiar" in English

PL rozmiar
volume_up
{masculine}

rozmiar (also: połać, rozciągłość)
volume_up
extent {noun}
Jednakże, trudno czasem zapamiętać rozmiar tejże urbanizacji.
However, it's hard sometimes to remember the extent of that urbanization.
(RO) Zasięg i rozmiar nieszczęść i klęsk żywiołowych, których aktualnie doświadczamy, jest alarmujący.
(RO) The incidence and extent of the calamities and natural disasters which we have been facing recently are alarming.
Dlatego też stwierdzamy wpływ na europejską gospodarkę, ale nie należy przesadzać, jeśli chodzi o jego rozmiar.
There is therefore an impact on the European economy, but the extent of it should not be exaggerated.
rozmiar (also: wymiar, wielkość, gabaryt)
volume_up
size {noun}
A po pęknięciu, rozmiar bąbelka kraju jest rozmiarem ludności.
And when it burst, the size of its country bubble is the size of the population.
Można oszacować rozmiar populacji na podstawie zróżnicowania genetycznego.
So you can actually estimate the population size based on the diversity of the genetics.
Zaprezentujmy rozmiar ziemi przez tą samą (Śmiech) ramę.
This is the size of the earth going through that same -- (Laughter) -- frame.

Context sentences for "rozmiar" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishAby zmienić rozmiar tabeli, umieść wskaźnik myszy nad dowolnym z czterech rogów tabeli.
To resize a table, point your mouse to any of the four corners of the table.
PolishWiemy, że nie istnieją magiczne rozwiązania, biorąc pod uwagę rozmiar problemu.
We know there are no magic solutions, given the scale of the problem.
PolishRozmiar stojących przed nami wyzwań nadaje im szczególne znaczenie.
The magnitude of the challenges facing us makes that particularly important.
Polishigłę (na przykład 0, 4  13 mm [ 27 rozmiar 0, 5 cala ]) do wykonania zastrzyku podskórnego;
a needle for the subcutaneous injection (for example 0.4 x 13 mm [27 gauge 0.5 inch]);
Polishdługą igłę (na przykład 0, 8  40 mm [ 21 rozmiar 1, 5 cala ]) w celu dodania wody do fiolki
a long needle (for example 0.8 x 40 mm [21 gauge 1.5 inch]) to be used to add water for
PolishOczywiście rozmiar tych sprawozdań pozwoli mi skupić się jedynie na kilku elementach.
Of course, the reports are very substantial and I will, therefore, focus on only some elements.
Polishdługą igłę (na przykład 0, 8 × 40 mm [ 21 rozmiar 1, 5 cala ]) w celu dodania wody do fiolki z
a long needle (for example 0.8 × 40 mm [21 gauge 1.5 inch]) to be used to add water for
PolishRozmiar elementu to - wiecie, ludzie powiedzą, [niejasne] około 65 nanometrów obecnie.
The feature side is -- you know, people will say, [unclear] down around about 65 nanometers now.
PolishKażdy przesyłany plik, który nie jest konwertowany na format Dokumentów Google, może mieć rozmiar do 10 GB.
Files that you upload but don’t convert to Google Docs format can be up to 10GB each.
Polishigłę do wstrzykiwań (rozmiar 20) 1 igłę do wstrzykiwań podskórnych (rozmiar 27) 2 waciki nasączone alkoholem
injection needle (20 gauge) 1 hypodermic injection needle (27 gauge) 2 alcohol swabs.
PolishKapsułki twarde o zmodyfikowanym uwalnianiu Beżowe kapsułki, rozmiar nr 2, oznakowane “ CGPI 40 ”.
The capsules are beige in colour and bear the marking “ CGPI 40”.
PolishAby przenieść albo obrócić obiekt lub zmienić jego rozmiar, po prostu kliknij obiekt, który chcesz zmodyfikować.
To move, resize and rotate an object, simply click the object you'd like to change.
Polishz długą igłę (na przykład 0, 8 × 40 mm [ 21 rozmiar 1, 5 cala ]) w celu dodania wody do fiolki
a long needle (for example 0.8 × 40 mm [21 gauge 1.5 inch]) to be used to add water for injections to
Polishlekiem PegIntron; krótką igłę (na przykład 0, 3 × 13 mm [ 30 rozmiar 0, 5 cala ]) do wykonania zastrzyku
a short needle (for example 0.3 × 13 mm [30 gauge 0.5 inch]) for the subcutaneous injection;
PolishAby rozpocząć, kliknij obiekt, który chcesz sformatować albo przenieść lub którego rozmiar chcesz zmienić.
To get started, click the object you want to format, resize, or move.
Polishlekiem ViraferonPeg; krótką igłę (na przykład 0, 3 × 13 mm [ 30 rozmiar 0, 5 cala ]) do wykonania zastrzyku
a short needle (for example 0.3 × 13 mm [30 gauge 0.5 inch]) for the subcutaneous injection;
Polishigieł do wstrzykiwań (rozmiar 20) 7 igieł do wstrzykiwań podskórnych (rozmiar 27) 14 wacików nasączonych alkoholem
injection needle (20 gauge) 7 hypodermic injection needle (27 gauge) 14 alcohol swabs.
PolishKlęska miała nieznany w pakistańskiej historii rozmiar.
The scale of the disaster is unprecedented in Pakistan's history.
PolishWybierz nowy rozmiar tekstu.
Polishzawierającej proszek IntronA; krótką igłę (na przykład 0, 3  13 mm [ 30 rozmiar 0, 5 cala ]) do wykonania zastrzyku
a short needle (for example 0.3 x 13 mm [30 gauge 0.5 inch]) for the subcutaneous injection;