"rozmiary" English translation

PL

"rozmiary" in English

PL rozmiary
volume_up
{feminine plural}

rozmiary (also: zasięg, wymiary)
Problemy demograficzne rzeczywiście istnieją w Europie, a w niektórych krajach przyjmują rozmiary kryzysu.
Demographic problems do exist in Europe and in some countries they acquire the dimensions of a crisis.
Wzrost cen i zbliżający się niedobór żywności przybierają niepokojące rozmiary.
(EL) Mr President, the increase in prices and the impending food shortages are assuming worrying dimensions.
Plaga handlu ludźmi to zjawisko, które przybrało szczególnie niepokojące rozmiary.
(IT) Madam President, the plague of trafficking in human beings is a phenomenon that has taken on particularly worrying dimensions.
rozmiary
Astrolabia przybierają różne rozmiary i kształty.
And the astrolabes come in many different sizes and shapes and forms.
Rozmiary kropek zaczynają się powiększać. ~~~ Zobaczycie żółte morze zacznie dominować.
The dot sizes are going to grow, you're going to see a sea of yellow take over.
Inne rozmiary i typy strzykawek mogą również być używane do przygotowania i wstrzyknięcia leku SOMAVERT.
However, other sizes and types of syringes can be used for the preparation and injection of SOMAVERT.

Context sentences for "rozmiary" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishRównież handel ludźmi w Afryce przybrał zastraszające rozmiary.
In the same way, human trafficking in Africa has reached alarming proportions.
PolishWalka z terroryzmem na lotniskach przybrała groteskowe rozmiary.
The fight against terrorism at airports has reached ludicrous proportions.
PolishSkala tego zjawiska robi wrażenie, ale z pewnością nie do końca wiemy, jakie ono przybiera rozmiary.
The scale of this phenomenon is impressive, but certainly not known in full.
PolishRozmiary tego kredytu rosną bowiem wraz ze wzrostem cen nieruchomości i spadają wraz z ich spadkiem.
Mortgages increase as the price of property rises and decrease as it falls.
PolishW rzeczywistości przywóz wyrobów włókienniczych z Chin osiągnął w zeszłym roku niebotyczne rozmiary.
In fact, last year textile imports from China went through the roof.
PolishNiestety obecnie zachorowalność na raka przybiera nadal rozmiary epidemii.
Sadly, today cancer is still epidemically increasing.
PolishJestem przekonany, że piractwo jest formą terroryzmu i że przyjmuje niekontrolowane rozmiary.
I sincerely believe that piracy is a form of terrorism and it is taking on uncontrolled proportions.
PolishAstrolabia przybierają różne rozmiary i kształty.
And I think what is common to all astrolabes is that they are beautiful works of art.
PolishJak widzimy, protest osiągnął europejskie rozmiary.
As we have seen, the protest movement has taken on a European dimension.
PolishBezrobocie wśród młodych ludzi osiągnęło w niektórych państwach członkowskich dramatyczne rozmiary.
Youth unemployment is very dramatic in some Member States.
PolishWzrost autorytaryzmu osiąga niepokojące rozmiary.
The increase in authoritarianism is reaching worrying proportions.
PolishCzyżby rządy krajów i Parlament Europejski w końcu przejrzały na oczy i dostrzegły rozmiary tego problemu?
Are national governments and the European Parliament at last waking up to the scale of the problem?
PolishProblemy demograficzne rzeczywiście istnieją w Europie, a w niektórych krajach przyjmują rozmiary kryzysu.
Demographic problems do exist in Europe and in some countries they acquire the dimensions of a crisis.
PolishNiemniej jednak rosnące szybko rozmiary handlu międzygranicznego stanowią wyzwanie dla polityki klimatycznej.
The rapidly increasing volume of cross-border trade flows, however, is a challenge to climate policy.
PolishW Malezji praktyka ta osiągnęła rozmiary epidemii.
In Malaysia, this practice has reached epidemic proportions.
PolishMigracja siły roboczej przyjmuje coraz większe rozmiary, nie tylko na świecie, lecz również w Unii Europejskiej.
The migration of labour is continuing to grow, not only at global level, but within the EU as well.
PolishWzrost cen i zbliżający się niedobór żywności przybierają niepokojące rozmiary.
(EL) Mr President, the increase in prices and the impending food shortages are assuming worrying dimensions.
PolishPraktyczna pomoc osiągnęła w Chinach rekordowe rozmiary.
Practical help has reached a record high in China.
PolishWzrosły jednak nie tylko koszty towarzyszące: "zwykłe” koszty projektu także osiągnęły olbrzymie rozmiary.
It is not just follow-up costs that have exploded: 'normal' project costs have also reached massive proportions.
PolishPóki co ograniczeniem, które planujemy pokonać są niewielkie rozmiary tkanki, która jesteśmy w stanie zregenerować.
We are limited with distances right now, but our goal is actually to increase those distances over time.