"rozpuszczać" English translation

PL

"rozpuszczać" in English

PL

rozpuszczać [rozpuszczam|rozpuszczałbym] {imperfective verb}

volume_up
1. general
Proszek Cetrotide 0, 25 mg rozpuszczać wyłącznie w wodzie znajdującej się w ampułko- strzykawce.
Dissolve Cetrotide 0.25 mg powder only with the water contained in the pre-filled syringe.
Proszek Cetrotide 3 mg należy rozpuszczać wyłącznie w wodzie znajdującej się w ampułko - strzykawce.
Dissolve Cetrotide 3 mg powder only with the water contained in the pre-filled syringe.
Jeśli proszek zacznie się rozpuszczać, to należy odstawić fiolkę, aby pozwolić na całkowite rozpuszczenie proszku.
After the powder begins to dissolve they can set the vial aside to allow it to completely dissolve.
4. nautical science

Synonyms (Polish) for "rozpuszczać":

rozpuszczać

Context sentences for "rozpuszczać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishProszek Cetrotide 0, 25 mg rozpuszczać wyłącznie w wodzie znajdującej się w ampułko- strzykawce.
Dissolve Cetrotide 0.25 mg powder only with the water contained in the pre-filled syringe.
PolishFuzeon można rozpuszczać jedynie w 1, 1 ml wody do wstrzykiwań.
Fuzeon must only be reconstituted with 1.1 ml of Water for Injections.
PolishProdukt leczniczy należy rozpuszczać tylko w dołączonym rozpuszczalniku (patrz punkt 6. 6).
This medicinal product should only be reconstituted with the solvent provided (see section 6.6).
PolishProszek Cetrotide 3 mg należy rozpuszczać wyłącznie w wodzie znajdującej się w ampułko - strzykawce.
Dissolve Cetrotide 3 mg powder only with the water contained in the pre-filled syringe.
PolishFuzeon można rozpuszczać jedynie w 1, 1 ml wody do wstrzykiwań.
Fuzeon must only be reconstituted with 1.1 ml water for injections.
PolishNie należy ich dzielić, kruszyć, żuć lub rozpuszczać.
Capsules must be swallowed whole with fluid and not opened, crushed, chewed or dissolved.
PolishNie wolno ich dzielić, kruszyć, żuć lub rozpuszczać.
Capsules must be swallowed whole with fluid and not divided, crushed, chewed, or dissolved.
PolishJeśli proszek zacznie się rozpuszczać, to należy odstawić fiolkę, aby pozwolić na całkowite rozpuszczenie proszku.
After the powder begins to dissolve they can set the vial aside to allow it to completely dissolve.
PolishKiedy proszek zacznie się rozpuszczać, można odstawić fiolkę na bok do momentu uzyskania całkowitego rozpuszczenia.
After the powder begins to dissolve you can set the vial aside to allow it to completely dissolve.
PolishNie rozpuszczać leku w butelce
PolishNici, którymi przytrzymuje się skały, są zsynchronizowane – zaczynają się rozpuszczać dokładnie po dwóch latach.
That's a mussel you can find in the waters out here, and the threads holding it to a rock are timed; at exactly two years, they begin to dissolve.
PolishNie rozpuszczać w roztworze soli.
PolishProszek KOGENATE Bayer należy rozpuszczać tylko w załączonym rozpuszczalniku (2, 5 ml wody do wstrzykiwań) w ampułko- strzykawce i za pomocą łącznika fiolki.
KOGENATE Bayer powder should only be reconstituted with the supplied solvent (2.5 ml water for injections) in the prefilled syringe and the vial adapter.
PolishProszek KOGENATE Bayer należy rozpuszczać tylko w załączonym rozpuszczalniku (5, 0 ml wody do wstrzykiwań) w ampułko- strzykawce i za pomocą łącznika fiolki.
KOGENATE Bayer powder should only be reconstituted with the supplied solvent (5.0 ml water for injections) in the prefilled syringe and the vial adapter.
PolishNależy poinstruować pacjenta, aby dodał wodę do wstrzykiwań, a następnie delikatnie postukiwał w fiolkę koniuszkami palców do czasu, aż proszek zacznie się rozpuszczać.
Patients must be instructed to add the water for injections and then gently tap the vial with their fingertip until the powder begins to dissolve.
PolishProszek KOGENATE Bayer należy rozpuszczać tylko w załączonym rozpuszczalniku (2, 5 ml wody do wstrzykiwań), używając dostarczonego jałowego urządzenia do transferu.
KOGENATE Bayer powder should only be reconstituted with the supplied solvent (2.5 ml water for injections) using the supplied sterile transfer device.
PolishNie należy rozpuszczać ani mieszać produktu leczniczego z żadnymi roztworami jeśli nie ustalono ich zgodności pod względem fizycznym i chemicznym (patrz punkt 6. 2).
The medicinal product must not be reconstituted or mixed with solutions for which physical and chemical compatibility has not been established (see section 6.2).
PolishProszek Helixate NexGen należy rozpuszczać tylko w załączonym rozpuszczalniku (2, 5 ml wody do wstrzykiwań), używając dostarczonego Mix 2 Vial - jałowego urządzenia do transferu z filtrem.
Helixate NexGen powder should only be reconstituted with the supplied solvent (2.5 ml water for injections) using the supplied sterile Mix2Vial filter transfer device.
PolishProszek Helixate NexGen należy rozpuszczać tylko w załączonym rozpuszczalniku (5, 0 ml wody do wstrzykiwań), używając dostarczonego Mix 2 Vial - jałowego urządzenia do transferu z filtrem.
Helixate NexGen powder should only be reconstituted with the supplied solvent (5.0 ml water for injections) using the supplied sterile Mix2Vial filter transfer device.