"rzecznik" English translation

PL

"rzecznik" in English

PL rzecznik
volume_up
{masculine}

1. general

rzecznik (also: orędownik)
rzecznik (also: rzecznik prasowy)
Cieszę się, że rzecznik Grupy UEN uznał, że jego grupa nie ucierpiałaby.
I was glad the UEN Group spokesman recognised his group would not be affected.
Ponieważ Finlandia nie należy do żadnych sojuszów wojskowych, właściwie nigdzie nie jest postrzegana jako wróg czy rzecznik wroga.
Since Finland does not belong to any military alliances, hardly anywhere is it perceived as hostile or a spokesman for the enemy.
rzecznik
Dziwny byłby to rzecznik idei separacji Kościoła od państwa.
A very unlikely spokesperson for the idea of separation of church and state.
Jako rzecznik Grupy Socjalistycznej w Parlamencie Europejskim chcę wygłosić jeszcze dwie uwagi dotyczące sprawozdań.
As spokesperson for the Socialist Group in the European Parliament I wish to make two more comments on the reports.
Niezwykła kobieta, Fatima Magalani, była niezmiernie pomocna w tym, co nadeszło, jako rzecznik do spraw oporu przeciwko Rosjanom.
This amazing woman, Fatima Gailani, was absolutely instrumental in what went on as she was the spokesperson for the resistance against the Russians.

2. "prasowy"

rzecznik
volume_up
flack {noun} [Amer.]

Context sentences for "rzecznik" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishRzecznik musi być niezależnym, bezpartyjnym i bezstronnym urzędnikiem publicznym.
The Ombudsman must be an independent, non-partisan and impartial public servant.
PolishTaka współpraca jest niezbędna, ponieważ Rzecznik nie osiągnie celu działając sam.
Such cooperation is essential, because the Ombudsman cannot succeed alone.
PolishW 2009 roku rzecznik nie przesłał Parlamentowi ani jednego sprawozdania specjalnego.
In 2009, there were no special reports sent to Parliament by the Ombudsman.
PolishOdnotowujemy, że Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich mocno zwiększył ilość stanowisk.
We note that the European Ombudsman has greatly increased its number of posts.
PolishDo każdej sprawy wnoszonej do Trybunału przydzielany jest sędzia i rzecznik generalny.
A judge and an advocate general are assigned to each case that comes before the Court.
PolishRaz do roku rzecznik przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z działalności.
Once a year, it presents the European Parliament with an activity report.
PolishDo października 2010 roku Rzecznik Praw Obywatelskich nie uzyskał żadnych informacji.
Up to October 2010, the Ombudsman had no information at his disposal.
Polishna piśmie - Rzecznik Praw Obywatelskich świadczy ważne usługi na rzecz obywateli Irlandii.
in writing. - The Ombudsman offers an important service to Irish citizens.
PolishKażdy sędzia i rzecznik generalny jest mianowany na odnawialną sześcioletnią kadencję.
Each judge and advocate-general is appointed for a term of six years, which can be renewed.
PolishEuropejski Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę na błędy także instytucjom europejskim.
The European Ombudsman also mentioned errors on the part of the European institutions.
PolishWidocznie Europejczycy sądzą, że unijny rzecznik praw ma być batem na wszystkich.
Clearly Europeans feel that the European Ombudsman has the right to crack the whip over everyone.
PolishRzecznik przedstawił kilka jasnych zaleceń i ogłoszono pewne zmiany.
The Ombudsman made some clear recommendations and amendments were issued.
PolishNawet Rzecznik Praw Obywatelskich niewiele pomoże obywatelom drugiej kategorii.
Even an ombudsman is of little help to second class citizens.
PolishRzecznik jest wybierany przez Parlament na odnawialną pięcioletnią kadencję.
Parliament elects the Ombudsman for a renewable five-year term.
PolishRzecznik podał w sprawozdaniu rozmaite przykłady, które można przeczytać w wolnej chwili.
Various examples have been given by the Ombudsman, and can be read at leisure in the report.
PolishW takich przypadkach Rzecznik zasługuje na nasze pełne poparcie i musi być pewien, że je otrzyma.
In such cases, the Ombudsman deserves - and must be reassured of - our full support.
PolishPonadto Rzecznik Praw Obywatelskich jest punktem odniesienia dla wspomnianych instytucji.
Moreover, the Ombudsman serves as a resource for the institutions.
PolishChciałabym wskazać, że Rzecznik Praw Obywatelskich nic nie może zrobić w ponad 30% przypadków.
I would like to point out that there is nothing the Ombudsman can do in over 30% of cases.
PolishAbsolutorium za rok 2006: budżet ogólny UE, sekcja 8 - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (
2006 discharge: EU general budget, section VIII - European Ombudsman (
PolishRzecznik dotychczas pokazał, że poważnie traktuje swoje obowiązki i dobrze się z nich wywiązuje.
Until now the Ombudsman has shown that he takes this task seriously and performs it well.