"samochód" English translation

PL

"samochód" in English

PL samochód
volume_up
{masculine}

samochód (also: auto, wagon, wóz)
volume_up
car {noun}
To najszybszy samochód, mogący jeździć po ulicach i najdroższy samochód seryjny.
This is the fastest street-legal car in the world and the most expensive production car.
I jeśli potrzebuję żebyś sprzedał samochód aby mi pomóc, sprzedasz swój pierdolony samochód!
And if I need you to sell your car to help me, you will sell your goddamn car!
W inicjatywie "Inteligentny samochód” nie chodzi wyłącznie o rozwiązaniach techniczne.
The "intelligent car" initiative is not merely about technical solutions.
samochód (also: auto, automobil)
Czytałem kiedyś cudowną recenzję w New York Times dotyczącą samochodu MINI Cooper.
There was this wonderful review in The New York Times about the MINI Cooper automobile.
One of the new ones is the automobile.
Ostatnie stulecie to niezwykły postęp w rozwoju samochodów.
Now, we've made great progress with automobile technology over the last 100 years.

Context sentences for "samochód" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW rezultacie obywatelom trudno jest zmienić samochód na bardziej wydajny.
This is making it very difficult for citizens to change to more efficient cars.
PolishMoże właśnie wtedy, jacyś miejscowi chuligani uszkodzili jego samochód.
Maybe some urban youths did mischief to his vehicle during that time frame.
PolishPo drugie, opracowany samochód musi mieć pozytywny wpływ na bezpieczeństwo drogowe.
Secondly, its development must have a positive effect on road safety.
PolishI ten wiatr na twarzy kazał mi wierzyć, że doktor zwariował, i że ja będę prowadzić samochód.
And that wind in my face made me believe that he was mad and I would drive.
PolishWpadliśmy wtedy w głęboki dół i poważnie zalaliśmy nasz samochód.
Well then we hit a deep depression, and we seriously submerged the vehicle.
PolishKażdy z was musi mieć ten samochód, a przynajmniej marzy o nim od chwili, gdy go pierwszy raz zobaczył.
Everyone here must own one, or at least they craved one the moment they saw one.
PolishNikt niczym nie kieruje, samochód samodzielnie dojeżdża do celu.
You press start, nobody touches anything, and it can reach its destination fully autonomously.
PolishBak był pełen, a za paliwo zapłaciła firma, która mi samochód wynajęła.
The tank was full and was paid for by the company.
Polish(Śmiech) Czasem samochód wariuje i się popisuje.
(Laughter) Sometimes our cars get so crazy, they even do little stunts.
PolishBez głębszego znaczenia - Desoto odkrywa Missisippi, i oto samochód Desoto odkrywający Mississippi.
It has no meaning, just -- Desoto discovers the Mississippi, and it's a Desoto discovering the Mississippi.
PolishSequel to prawdziwy samochód. ~~~ Zobaczmy.
But the real key question I'm sure that's on your mind: where's the hydrogen going to come from?
PolishProwadząc samochód o zachodzie słońca mogę jedynie myśleć, że wygląda to prawie tak pięknie jak w moich grach.
When I am driving down a road at sunset all I can think is, this is almost as beautiful as my games are.
PolishA więc policja czeka, aż przyjedzie straż pożarna, aby rozciąć samochód i wydostać ciało kierowcy.
And the police are waiting for the fire department to arrive to cut apart the vehicle to extract the body of the driver.
PolishKiedy ostatnim razem prowadziłeś samochód?
When was the last time you tried going on the wagon?
PolishZwracając samochód, musiałem ponownie zatankować do pełna.
PolishZbyt prosta, dodajmy jeden samochód.
Well, that's too simple, let's add another piece.
PolishJeśli odnośne dane statystyczne są prawdziwe, kobiety prowadzą samochód ostrożniej, bezpieczniej i z większą wyobraźnią.
If we can trust the statistics that exist on this subject, women drive with greater foresight and care and more safely.
PolishSpojrzał w niebo i rzekł "Przepraszam, nie widzisz że prowadzę samochód?
He just looked up at the sky, and he said, "Excuse me, can you not see that I'm driving?" (Laughter) "Do I look like I can write down a song right now?
PolishStwierdzili: "Samochód 1.0 sam wszystko rozwiąże".
PolishKiedy pokazuję to moim "ekologicznym" studentom, mówią mi, "Nie, nie każdy może mieć samochód i pralkę."
But when I lecture to environmentally-concerned students, they tell me, "No, everybody in the world cannot have cars and washing machines."