"samolot" English translation

PL

"samolot" in English

PL samolot
volume_up
{masculine}

samolot (also: aeroplan)
Jest to dwumiejscowy, jednosilnikowy samolot, który działa równie dobrze jak każdy inny mały samolot.
It's a two-seat, single-engine airplane that works just like any other small airplane.
(Wideo) Narrator: Malutki samolot, AV Pointer służy do obserwacji.
(Video) Narrator: A tiny airplane, the AV Pointer serves for surveillance.
. ~~~ Musiałeś wiedzieć dlaczego samolot lata.
You had to learn what made an airplane stay in the air.
samolot (also: wymiar, równia)
volume_up
plane {noun}
Poznałem ostatniego Generała Sił Powietrznych, który faktycznie zestrzelił wrogi samolot w czasie walki.
I met the last Air Force General who had actually shot down an enemy plane in combat.
Ich wina polega na tym, że nie mieli pieniędzy, by złapać samolot i przedstawić się na lotniskach.
Their crime is not having had the money to catch a plane and present themselves at the airports.
Poza jego opłacalnością prawdopodobnie jest to też samolot, na którego budowę przyznano największą ilość subsydiów.
The most successful plane it may be, but it is also perhaps the most heavily subsidised.
samolot (also: aeroplan)
Wyobraźmy sobie, że z powodu pyłu wulkanicznego doszłoby do rozbicia się samolotu.
Imagine if an aeroplane had crashed as a result of the volcanic ash.
Uważam ponadto, że następną bardzo ważną kwestią jest monitorowanie samolotów.
Moreover, another very important point in my opinion is aeroplane monitoring.
Z całą pewnością nikt nie zamierza bombardować Libii, ale można na przykład zestrzelić startujący samolot.
Clearly, no one is going to bomb Libya, but an aeroplane taking off could, for example, be brought down.
samolot
Pełny samolot zużywa mniej paliwa w przeliczeniu na pasażerokilometr niż samochód.
A full aircraft uses less fuel per passenger kilometre than a car.
Samolot pionowego startu i lądowania wymaga sztucznego systemu stabilizacyjnego -- to bardzo istotne.
A vertical-takeoff aircraft needs an artificial stabilization system -- that's essential.
Kto słyszał kiedykolwiek o tym, by samolot jednosilnikowy był bezpieczniejszy od dwusilnikowego?
Who has ever heard of a single-engine aircraft being safer than a twin-engine one?
samolot
volume_up
craft {noun} (aircraft)

Context sentences for "samolot" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMożna złapać samolot w Londynie i tego samego dnia wylądować w Bangalore.
You can get on a flight in London, you can end up in Bangalore later today.
PolishSamolot sam nie poleci na Marsa, musimy posłać go tam na statku.
The problem is we don't fly it to Mars, we put it in a spacecraft and we send it to Mars.
PolishNaszą uwagę wzbudził zapewne nieudany zamach bombowy na samolot.
Our attention may have been generated by the attempted airline bomber.
PolishPytanie dodatkowe: wyjaśnijcie, czemu samolot może latać do góry nogami.
And the second question to that then is, ensure you've explained how it is that planes can fly upside down.
PolishA potem odbyli kilka lotów towarowych i wycofali samolot.
And then they flew a few cargo flights, and took it out of service.
PolishTo jest samolot lądujący w San Francisco, zrobione przez Bruce'a Dale.
This is a jet landing at San Francisco, by Bruce Dale.
PolishSpędziłem cały ranek na zmianach w rezerwacji na samolot po to, bym mógł powrócić do mojego okręgu wyborczego.
I have spent the morning trying to reschedule flights in order that I can return to my constituency.
PolishDziś ze służby wycofuje się brytyjski samolot Harrier.
Today the British Harrier jet is removed from service.
PolishSamolot eksploruje bez zanieczyszczania stratosfery.
And it's exploring without polluting the stratosphere.
PolishSłyszałem, że właśnie wylądował samolot z Paryża.
I have heard that the flight from Paris has just landed.
PolishNp. samolot Airbus ma dwa silniki, Np. samolot Airbus ma dwa silniki, a można lecieć na jednym.
Something that I know very well -- these principles, for example, we have two engines on an Airbus; with only one engine, you can fly it.
PolishOdbywaliśmy wiele lotów, próbowaliśmy wielu eksperymentów, wielu rzeczy, które nie działały i też takich, które działały i samolot stawał się coraz lepszy.
But unfortunately, about 65,000 dollars was spent on the project. ~~~ (Laughter)
PolishWłożyliśmy złożony samolot do balonu.
This is a high-altitude helium balloon.
PolishWypróbowano prawdopodobnie co najmniej 30 tysięcy różnych sposobów, a gdy samolot się rozbił, a pilot zginął, dobra, drugi raz robimy inaczej.
There were probably at least 30,000 different things tried, and when they crash and kill the pilot, don't try that again.
PolishWystarczy pomyśleć o zamachach w Nowym Jorku, czy też o nieudanym zamachu na samolot lecący z portu lotniczego Amsterdam - Schiphol do Detroit.
We need only think of the attacks in New York, and also of the failed attack on the flight from Amsterdam Schiphol to Detroit.
PolishW 1981, samolot przeleciał 260 kilometrów z Paryża do Anglii wyłącznie dzięki energii z promieni słonecznych, co zapoczątkowało program Pathfinder.
In 1981, it flew 163 miles from Paris to England, solely on the power of sunbeams, and established a basis for the Pathfinder.