"samopoczucie" English translation

PL

"samopoczucie" in English

PL samopoczucie
volume_up
{neuter}

samopoczucie (also: nastrój, humor)
samopoczucie (also: nastrój, humor, wena)
volume_up
mood {noun}
to be in a good mood
samopoczucie
samopoczucie
volume_up
fettle {noun}

Synonyms (Polish) for "samopoczucie":

samopoczucie

Context sentences for "samopoczucie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishZłe samopoczucie Uczucie zimna Pragnienie Zmęczenie Uczucie gorąca Zaburzenia chodu
Feeling abnormal Feeling cold Thirst Malaise Feeling hot Gait disturbance
PolishNiezbyt często: astenie (bardzo silne osłabienie), złe samopoczucie Rzadko: obrzęki
uncommon: asthenia (extreme fatigue), malaise rare: oedema (swelling)
PolishZdrowie psychiczne i dobre samopoczucie należą do najważniejszych wyzwań naszych czasów.
Mental health and wellbeing are a major challenge during this century we are living in.
PolishDziałania niepożądane, które mogą wystąpić to ból głowy, nudności i złe samopoczucie.
Undesirable effects which may occur are headache, nausea and malaise.
PolishSamopoczucie pacjentek poprawiło si tak e w yciu towarzyskim i zawodowym.
Patient comfort in various social and work settings was also improved.
Polishgrypopodobne§, astenia, drażliwość, ból w klatce piersiowej, złe samopoczucie zn
Injection site inflammation, injection site reaction*, fatigue,
Polishgorączka, obrzęk kończyn dolnych spowodowany zatrzymaniem płynów, złe samopoczucie,
fever, swelling of lower limbs due to fluids, malaise, chills, feeling abnormal, irritability, pain
PolishZaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: osłabienie/ zmęczenie, złe samopoczucie, obrzęk.
General disorders and administration site conditions: asthenia/ fatigue, malaise, oedema.
Polishreakcje w miejscu infuzji, zakrzepica w miejscu wstrzyknięcia, złe samopoczucie, obrzęk
illness, infusion site pain, infusion site reaction, injection site thrombosis, malaise, oedema
PolishSprawą centralnej wagi jest dobre samopoczucie pacjentów.
(DE) Madam President, the wellbeing of patients is key here.
Polishobrzęk, ból, dreszcze, złe samopoczucie obrzęk języka, obrzęk twarzy
pyrexia (fever), asthenia, fatigue oedema, pain, chills, malaise tongue oedema, face oedema
PolishZaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: osłabienie/ zmęczenie, złe samopoczucie, obrzęki.
General disorders and administration site conditions: asthenia/ fatigue, malaise, oedema.
PolishZaburzenia ogólne i stany w miejscu podania astenia, złe samopoczucie Niezbyt często:
General disorders and administration site conditions Uncommon
PolishSednem prawa, które stanowimy w tym obszarze, musi być zdrowie i dobre samopoczucie pacjentów.
The health and wellbeing of patients has to be at the core of the law we make in this area.
PolishZłe samopoczucie Uczucie zmiany temperatury Reakcja w miejscu wstrzyknięcia Ból
Periorbital oedema Mucosal ulceration Infusion site bruising Infusion site dermatitis Infusion site pain
Polishgorączka, ból w klatce piersiowej, astenia, obrzęki obwodowe, złe samopoczucie
pyrexia, chest pain, asthenia, peripheral oedema, malaise
PolishChodzi o odkrywanie, jak najlepiej promować zdrowie i dobre samopoczucie następnego pokolenia.
It's about discovering how best to promote the health and well-being of the next generation.
Polishnudności, osłabienie, brak energii lub ogólne złe samopoczucie,
Feeling sick, weak, lacking energy or a general feeling of being unwell
Polishobrzęk obwodowy, złe samopoczucie, ból w klatce piersiowej pochodzenia pozasercowego
Pyrexia, Lethargy, Oedema peripheral, Malaise, Chest pain
Polishogólne złe samopoczucie, gorączka (38, 0°C lub wyższa) i dreszcze.
Feeling generally unwell, fever (38.0°C or higher) and shivering.