"semestr" English translation

PL

"semestr" in English

PL semestr
volume_up
{masculine}

1. general

semestr
Europejski semestr leży u podstaw zreformowanej strategii gospodarczej Unii Europejskiej.
The European Semester is at the heart of the reformed economic strategy of the European Union.
Dlatego taki instrument jak semestr europejski jest uzasadniony.
Therefore, an instrument like the European Semester makes sense.
Dopiero co skończyliśmy cały semestr a teraz mamy jeszcze chodzić do letniej szkoły?
We just finished a whole semester and we gotta go to summer school?
semestr
volume_up
sem. {noun} [abbr.] (semester)

2. education

semestr
volume_up
term {noun}
Inne natomiast stosują limity godzin pracy w ciągu semestru lub roku.
Others apply limits per term, or per year.
Jeżeli chodzi o europejski semestr, jedyną rzeczą, której chcemy, jest koordynacja z wszystkimi innymi elementami: z euroobligacjami, z obligacjami projektowymi, z mechanizmem itp....
In terms of the European Semester, the only thing that we want is to coordinate with everything: with Eurobonds, with project bonds, with the mechanism, etc. ...
Jeżeli chodzi o ożywienie gospodarcze, za niezwykle ważną uznano w programie instytucjonalizację mechanizmu stabilizacji finansowej i europejskiego semestru.
In terms of economic recovery, the programme views the institutionalisation of the financial stabilisation mechanism and the European Semester as essential.

Synonyms (Polish) for "semestr":

semestr