"sercowy" English translation

PL

"sercowy" in English

EN
PL

sercowy {adjective masculine}

volume_up
1. general
Zmniejszenie masy ciała Szmer sercowy, zmiany w moczu
Weight decrease Cardiac murmur, urine abnormal
Nie obserwowano zmian czynnościowych ani patologicznych w mięśniach gładkich i w mięśniu sercowym.
No functional or pathological changes in smooth or cardiac muscle were observed.
Cardiac disorders
2. anatomy
sercowy
volume_up
heart {adj.} (modif.)
Często: tachykardia, szmer sercowy, niedociśnienie, krwawienie z nosa, niedokrwienie mięśnia sercowego *
Common: tachycardia, heart murmur, hypotension, epistaxis, myocardial ischemia *
Zwiększona częstość akcji serca, szmer sercowy, obniżone ciśnienie krwi, zmniejszony dopływ krwi do mięśnia sercowego.
Increased heart rate, heart murmur, low blood pressure, decreased blood supply to the heart muscle.
Leki te mogą uszkadzać mięsień sercowy i zwiększyć ryzyko wystąpienia problemów z sercem podczas stosowania leku Herceptin.
These drugs can damage heart muscle and increase the risk of heart problems with Herceptin.