"serdecznie dziękuję" English translation

PL

"serdecznie dziękuję" in English

PL serdecznie dziękuję
volume_up

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom debaty.
Thank you very much everyone.
Thank you very much!
serdecznie dziękuję (also: dziękuję serdecznie)

Similar translations for "serdecznie dziękuję" in English

serdecznie adverb
dziękuję
dziękować verb

Context sentences for "serdecznie dziękuję" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishSerdecznie dziękuję pani, pani komisarz, i wszystkim pracownikom podległych pani departamentów.
My sincere thanks go to you, Commissioner, and to all the staff of your departments.
PolishSerdecznie dziękuję liderom grup za ich bardzo inspirujący wkład w debatę.
Mr President, my thanks to the group leaders for their very inspiring contributions.
PolishPani poseł Doyle, jeszcze raz serdecznie dziękuję za pani doskonałą pracę.
Sincere thanks once again for your excellent work, Mrs Doyle.
PolishDlatego jeszcze raz serdecznie dziękuję państwu za współpracę, która zaowocowała współdziałaniem.
Therefore, once again a sincere thank you for your cooperation which has brought synergy.
PolishPrzede wszystkim serdecznie dziękuję sprawozdawcy.
Mr President, first of all, many thanks to the rapporteur.
PolishSerdecznie dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w tych pracach.
My heartfelt thanks go to all those who have been involved.
PolishSerdecznie dziękuję Radzie i Komisji za uwagi wprowadzające.
Mr President, I would like to add my very warm thanks to the Council and Commission for their introductory remarks.
PolishSerdecznie dziękuję Parlamentowi, ponieważ nie sądzę, aby bez niego było to możliwe.
I express my sincere thanks to Parliament because I do not believe that this would have been possible without it.
PolishDziękuję serdecznie pani Haug, jej zespołowi, panu Lewandowskiemu i przewodniczącemu Komisji Budżetowej.
Many thanks to Mrs Haug, her team, Mr Lewandowski and the Chairman of the Committee on Budgets.
Polish. - (LT) Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w dyskusji i wsparli moje sprawozdanie.
My sincere thanks to everyone who has taken part in the discussion and supported my report.
PolishBardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że Parlament Europejski w tych sprawach nie poprzestanie na tym akcie.
I am grateful for it and trust that the House will pursue its work on this subject in the future.
PolishSerdecznie dziękuję wszystkim kolegom posłom z Komisji.
My thanks go to all my fellow committee members.
PolishSerdecznie dziękuję za tę informację, panie pośle Wurtz.
Many thanks for that information, Mr Wurtz.
PolishSerdecznie dziękuję za to wszystkim, których to dotyczy.
For that, I warmly thank all concerned.
PolishSerdecznie państwu dziękuję za współpracę.
My sincere thanks to all of you for your cooperation.
PolishSerdecznie dziękuję sprawozdawcy, który nie jest już niestety posłem do Parlamentu Europejskiego.
I would like to extend my sincere thanks to the rapporteur, who is, unfortunately, no longer a Member of the European Parliament.
PolishRównież za to serdecznie dziękuję Komisji.
Many thanks to the Commission too in this respect.
PolishI za to raz jeszcze serdecznie państwu dziękuję!
For that, once again, my sincere thanks!
PolishSerdecznie dziękuję za dobrą współpracę, a także za pańskie starania, by w sprawozdaniu uwzględnić istotne kwestie.
Many thanks for the good cooperation, and many thanks, too, for your efforts to address important issues in your report.
PolishSerdecznie mu dziękuję oraz składam wyrazy uznania za jego ciężką pracę dla Parlamentu i Unii Europejskiej.
I would like to offer him our sincere thanks and our recognition of all his hard work for Parliament and for the European Union.