"seria" English translation

PL

"seria" in English

PL seria
volume_up
{feminine}

seria (also: serial, biblioteczka)
volume_up
series {noun}
Nie jest to seria godnych ubolewania, aczkolwiek nieskoordynowanych ataków.
This is not a series of regrettable but uncoordinated attacks.
Odczuwanie przyjemności tłumi cała seria innych nadchodzących uczuć.
So pleasure seems to be tempered by a whole series of different things coming in.
Zajmiemy się serią pytań skierowanych do Komisji.
We are going to deal with a series of questions addressed to the Commission.
seria (also: grupa, partia, porcja, pakiet)
volume_up
batch {noun}
Batch Solvent Batch
ie Nazwa i adres wytwórcy(ów) odpowiedzialnego(ych) za zwolnienie serii
Name and address of the manufacturerresponsible for batch release
Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii fiolek
Name and address of the manufacturer responsible for batch release for the vials
seria (also: sekwencja)
To jest naprawdę ekscytująca seria mnie podczas snu.
This is a really exciting sequence of me sleeping.
Wydaje się, że po serii zabójstw niezależnych dziennikarzy rosyjskich teraz przyszła kolej na niezależnych prawników.
It now seems that, after the sequence of murders of independent journalists in Russia, it is the turn of independent lawyers.
seria (also: garnitur, para, serwis, zestaw)
volume_up
set {noun}
Dysponujemy serią dokumentów zawierających szereg założeń, o których rzadko dyskutujemy.
We have a series of documents which holds a set of assumptions, all of them rarely discussed.
Oto pierwsza seria odmienności, wskazana na ludku na jego ikonie, ale to inne rzeczy są bardzo ważne.
So, the first set of pathologies, they end up in the stick man on his icon, but the rest of them are really what's important here.
Prawdopodobieństwo wystąpienia działania genotoksycznego po podaniu deferypronu oceniano w serii badań in vitro i in vivo.
The genotoxic potential of deferiprone was evaluated in a set of in vitro and in vivo tests.
seria
volume_up
spate {noun}
Ostatnia seria następujących po sobie kryzysów globalnych, które uderzyły we wszystkie kraje, a najsilniej w te najbiedniejsze, pokazała, jak bardzo świat jest wzajemnie powiązany.
The recent succession of global crises to have affected all countries, with the poorest countries being hardest hit, has shown how interconnected the world is.
seria (also: kolej, pociąg, łańcuch, orszak)
volume_up
train {noun}

Synonyms (Polish) for "seria":

seria

Context sentences for "seria" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishInsulin Human Winthrop to seria roztworów i zawiesin insuliny do wstrzyknięć.
Insulin Human Winthrop is a range of insulin solutions and suspensions for injection.
PolishPreparaty Insuman to seria roztworów i zawiesin insuliny do wstrzyknięć.
Insuman is a range of insulin solutions and suspensions for injection.
PolishJeden seria na jednej z tych maszyn: 200 miliardów zasad na tydzień.
One run on one of these machines: 200 gigabases in a week.
PolishPreparat Mixtard jest serią zawiesin insuliny do wstrzykiwań.
Mixtard is a range of insulin suspensions for injection.
PolishW 2000 była seria pytań o stosunki rasowe.
In 2000 they had particularly interesting questions about racial attitudes.
Polish[2] „The economic impact of the Single Euro Payments Area” (Ekonomiczne skutki utworzenia jednolitego obszaru płatności w euro), seria
[2] “The economic impact of the Single Euro Payments Area”, ECB Occasional Paper No 71, August 2007.
PolishSeria obejmuje łącznie 100 plus 10 egzemplarzy, trudno więc chyba o lepszy przykład zindywidualizowanej produkcji masowej.
This edition is limited to a total of 100 pieces plus 10 samples, as any further "mass customisation" is not really feasible.
PolishSeria standardowych prób in vitro i in vivo dotyczących genotoksyczności wykazała brak potencjału mutagennego lub klastogennego agomelatyny.
A battery of in vitro and in vivo standard genotoxicity assays concludes to no mutagenic or clastogenic potential of agomelatine.
PolishSeria Wyeth Europa Ltd
PolishByła to tajemnicza seria problemów z napędami taśmowymi w całych Stanach Zjednoczonych.
But something else happened in the early 1980s, and that was that there was a mysterious epidemic of failures of tape drives all over the United States.
PolishSeria { numer }
PolishSeria kamer AXIS M3006-V zapewnia obsługę inteligentnych funkcji, takich jak wideo detekcja ruchu oraz detekcja działań sabotażowych, np.
AXIS M3006-V includes intelligent capabilities such as video motion detection and detection of camera tampering attempts like blocking or spray-painting.
PolishByło świetnie, bo na początku była seria przeprosin, Naukowcy tłumaczyli się projektantom, że nie znają obecnych trendów, że nie są eleganccy.
And it was great, because at the beginning was this apology fest -- you know, scientists would tell designers, you know, I don't know what style is, I'm not really elegant.
PolishMam przyjemność zauważyć, że w przyszłym roku do programu włączona zostanie seria inicjatyw uznanych za szczególnie istotne dla Parlamentu Europejskiego.
For next year, I am pleased to be able to note the inclusion in the Programme of a number of initiatives highlighted as of particular interest to the European Parliament.
PolishJednakże wysiłki na rzecz wzmacniania granic powinny być wspólną inicjatywą europejską, a nie serią działań podejmowanych jedynie przez te państwa, które znajdują się przy granicy.
Nevertheless, the effort of strengthening borders should be a joint European effort and not a single effort of the countries situated along the borders.
PolishSeria przyjęła ustawę o autonomii kulturowej unikalną w skali europejskiej, pozytywną nie tylko dla Unii Europejskiej, ale także dla całej Europy.
Serbia has adopted a law on cultural autonomy which is unique throughout the whole of Europe, and which is positive not only for the whole of the European Union, but for the whole of Europe too.