"sesja" English translation

PL

"sesja" in English

PL

sesja {feminine}

volume_up
2. other
W Brukseli odbywa się sesja otwierająca konwencji poświęconej przyszłości Europy.
The opening session of the Convention on the Future of Europe is held in Brussels.
Sesja ta powinna była zostać przełożona lub przekształcona w minisesję.
This part-session should simply have been postponed or transformed into a mini-part-session.
Pierwsza częściowa sesja nowego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.
The new European Parliament holds its first part-session in Strasbourg.

Context sentences for "sesja" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishZobaczymy, czy na tej sali odbędzie się teraz mała sesja aerobiku.
We will see if there is a little bout of aerobics coming from across the room.
PolishSesja poranna (AM): 10.30 – 12.00 Sesja popołudniowa (PM): 14.30 – 16.00
Morning: 10.30 a.m. – 12 noon (“AM”) Afternoon: 2.30 – 4 p.m. (“PM”)
PolishTa sesja Rady Europejskiej odbywa się w atmosferze wielkiej niepewności gospodarczej.
Mr President, this European Council takes place with great economic uncertainty in the air.
PolishJednak z powodu tego terminu sesja inauguracyjna Parlamentu odbędzie się w lipcu 2009 r.
However, because of the date of the elections, the constituent sitting of Parliament will take place in July 2009.
PolishSesja inauguracyjna odbędzie się 14 lipca.
The constituent sitting is being held on 14 July.
PolishChcemy, aby sesja w Strasburgu odbyła się w jedenastym tygodniu roku, ale to nie oznacza że nasza poprawka jest niedopuszczalna.
We want the Strasbourg week to be week 11, but this does not mean that our amendment is inadmissible.
PolishTo jest sesja plenarna, więc proszę się uciszyć i dać nam możliwość wygłoszenia jednominutowych wystąpień.
Colleagues, this is a plenary sitting, so please stop talking and give us the opportunity to carry on with our one-minute speeches.
PolishW tej chwili odbywa się 100. sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy, a wszyscy wiemy, że obecne przepisy są nieskuteczne.
As we speak, the 100th International Labour Conference is taking place and we all know that the current rules are ineffective.
PolishSesja informacyjna może być prowadzona w każdym spośród języków urzędowych UE, jeśli w danym terminie dostępny będzie odpowiedni pracownik.
Subject to staff availability at the time of the visit, we offer information sessions in any official EU language.
PolishW związku z XV sesją Konferencji Stron wiele mówiono o tak zwanych uchodźcach klimatycznych.
on behalf of the EFD Group. - (DA) Mr President, there was a lot of talk about so-called climate refugees in connection with COP 15.
PolishDziesiąta sesja międzynarodowej konferencji o różnorodności biologicznej rozpocznie się 18 października w Japonii.
(IT) Madam President, Commissioner, on 18 October the Tenth International conference on biodiversity will open in Japan.
PolishNadchodząca sesja Rady Europejskiej musi się uważnie przyjrzeć się zawirowaniom w światowych finansach.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, the forthcoming European Council must take a serious look at the global financial turbulence.
PolishPanele UNHRC powinny być organizowane także poza sesją, a same sesje przenoszone w inne regiony, także tam, gdzie są aktualne konflikty.
UNHRC panels should also be held in-between sessions, and the sessions themselves should be moved to other regions, including to places where conflicts are currently in progress.
PolishSpecjalistyczna sesja na ten temat przygotowywana jest także w ramach Forum Regionalnego ASEAN pod wspólnym przewodnictwem Unii Europejskiej i Indonezji.
In the same way, a high-level seminar on the issue is being prepared as part of the ASEAN Regional Forum under the co-presidency of the European Union and Indonesia.
PolishCieszę się, że dzisiejsza sesja poranna jest poświęcona kwestiom związanym z kulturą; mówienie o nich jest bardzo ważne, nie tylko przez jeden poranek, ale zawsze.
Mr President, I am pleased that this morning's plenary is devoted to cultural matters: it is very important to speak about them, not just on one morning but more broadly.
PolishW związku z 66. sesją Walnego Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych popieram pogląd, że Parlament powinien wezwać Radę do przyjęcia wiodącej roli w propagowaniu milenijnych celów rozwoju.
With regard to the 66th United Nations General Assembly, I support the view that Parliament ought to urge the Council to take a leading role in promoting the Millennium Development Goals.
PolishTaką okazją będzie w przyszłym miesiącu 15. sesja konferencji stron Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) w Dausze.
There will be an opportunity for this next month at the 15th Conference of the Parties to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) in Doha.