"spójrzmy prawdzie w oczy" English translation

PL

"spójrzmy prawdzie w oczy" in English

PL spójrzmy prawdzie w oczy
volume_up

spójrzmy prawdzie w oczy
Spójrzmy prawdzie w oczy, wszyscy próbują przejść w stronę pełnego ziarna.
And let's face it, everyone's trying to move towards whole grains.
Spójrzmy prawdzie w oczy, teraźniejsze „ja” jest... tu i teraz.
I mean, let's face it, the present self is present.
Ale spójrzmy prawdzie w oczy - sekretarz stanu nie wie dużo o Iranie.
But let's face it, the Secretary of State doesn't know much about Iran.

Similar translations for "spójrzmy prawdzie w oczy" in English

spojrzeć verb
prawda noun
w preposition
w pronoun
English
oczy noun
English
oko noun

Context sentences for "spójrzmy prawdzie w oczy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishAle spójrzmy prawdzie w oczy - sekretarz stanu nie wie dużo o Iranie.
But let's face it, the Secretary of State doesn't know much about Iran.
PolishSpójrzmy prawdzie w oczy, wszyscy próbują przejść w stronę pełnego ziarna.
And let's face it, everyone's trying to move towards whole grains.
PolishTeraz on, facet, patrzy na to wszystko i myśli, "Spójrzmy prawdzie w oczy, kurczę, jakie mam szanse?"
Now he, the guy, takes all of this in, figuring, "Honestly, geez, what are my chances?"
PolishSpójrzmy prawdzie w oczy. ~~~ Ilu z was sprawdza stan konta przed wyjęciem gotówki?
Let's face it, most of us -- how many of you actually check your balance before you remove cash from a cash machine?
PolishSpójrzmy prawdzie w oczy, teraźniejsze „ja” jest... tu i teraz.
I mean, let's face it, the present self is present.
PolishI spójrzmy prawdzie w oczy, każdy nowy retrowirus w populacji ludzkiej - to coś, czego powinniśmy się obawiać.
And let's face it, any new retrovirus in the human population -- it's something we should be aware of.
PolishWiem, że niewielu z was przystanie, by pomyśleć o różnorodności w rolnictwie i spójrzmy prawdzie w oczy, to logiczne.
Now, I know that many of you don't stop to think about diversity in agricultural systems and, let's face it, that's logical.
PolishSpójrzmy prawdzie w oczy. Podstawowa funkcja UE polega na zatrudnianiu własnych pracowników - oto dlaczego jej budżet stale rośnie.
We now see the truth, which is that the core function of the EU is the employment of its own employees, which is why its budget always rises.
Polishspójrzmy prawdzie w oczy
Polishspójrzmy prawdzie w oczy
PolishAle spójrzmy prawdzie w oczy: obejrzysz raz -- najwyżej dwa -- i już nie chcesz go więcej oglądać, ponieważ już wiesz, jak Jack Bauer pokona terrorystów.
But let's face it, when you've watched it once maybe, or twice, you don't really want to watch it again, because you know how Jack Bauer is going to defeat the terrorists.