PL spadać
volume_up
[spadam|spadałbym] {imperfective verb}

1. general

Liczba rozwodów w USA jest stała a nawet zaczyna spadać.
So the divorce rate right now is stable in America, and it's actually beginning to decline.
inflacja powinna nadal spadać i w 2013 r. znaleźć się ponownie poniżej 2%.
As stated in July, inflation should decline further in the course of 2012 and be below 2% again in 2013.
Jeżeli produkcja bawełny będzie nadal spadać na wszystkich poziomach, UE będzie wykazywać braki we wszystkich dziedzinach.
If cotton production continues to decline at all levels, the EU is going to be deficient in everything.
W ostatnim roku liczba ta była o blisko milion niższa i nadal będzie znacząco spadać w 2009.
Last year, this figure was nearly one million lower and it will fall again significantly in 2009.
Tak, spada dziewczyna, to absurd tak spadać,
Yes, the girl falls, absurd to fall,
I od tego momentu zaczynasz spadać.
And then from that point on, you're basically falling.
spadać (also: zejść)
spadać (also: spaść, runąć, upaść, upadać)
Liczba rozwodów w USA jest stała a nawet zaczyna spadać.
So the divorce rate right now is stable in America, and it's actually beginning to decline.
inflacja powinna nadal spadać i w 2013 r. znaleźć się ponownie poniżej 2%.
As stated in July, inflation should decline further in the course of 2012 and be below 2% again in 2013.
Jeżeli produkcja bawełny będzie nadal spadać na wszystkich poziomach, UE będzie wykazywać braki we wszystkich dziedzinach.
If cotton production continues to decline at all levels, the EU is going to be deficient in everything.
Liczba rozwodów w USA jest stała a nawet zaczyna spadać.
So the divorce rate right now is stable in America, and it's actually beginning to decline.
inflacja powinna nadal spadać i w 2013 r. znaleźć się ponownie poniżej 2%.
As stated in July, inflation should decline further in the course of 2012 and be below 2% again in 2013.
Jeżeli produkcja bawełny będzie nadal spadać na wszystkich poziomach, UE będzie wykazywać braki we wszystkich dziedzinach.
If cotton production continues to decline at all levels, the EU is going to be deficient in everything.

2. economics: "np. ceny"

spadać
volume_up
to come down {vb} (e.g. prices)
Jednak kiedy już go macie, koszty proceduralne spadają.
But once you've got it, your procedure costs do come down.
Pamiętajmy też, że ceny mogą spadać i rosnąć, a rynki zawsze mają tendencję do nadmiernej zwyżki cen przed jej ustaleniem na realistycznym poziomie.
Let us also remember that prices can come down as well as rise, and that markets always tend to overshoot before settling down at a realistic level.
Nie wylewajmy dziecka z kąpielą tylko dlatego, że martwią nas podwyżki cen w lecie tego roku, a zapominamy, że ceny nie tylko rosną, ale też spadają.
Let us beware throwing out the baby with the bathwater because we are concerned about price rises last summer and forget that prices come down as well as go up.

3. colloquial

spadać (also: spływać)
volume_up
to get gone {vb} [slg.]
spadać
volume_up
to get lost {vb} [coll.]
spadać (also: ulatniać się, ulotnić się)
volume_up
to take off {vb} [coll.]

Context sentences for "spadać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polish. ~~~ Pomyślicie: ceny rosły i spadały, więc nadal będą rosnąć i spadać.
You think, well it's been up, it's been down, its been up, it's going to keep on going up and down.
PolishNa początku XIX w. frekwencja w kościołach Europy Zachodniej zaczęła gwałtownie spadać.
In the early 19th century, church attendance in Western Europe started sliding down very, very sharply, and people panicked.
PolishI od tego momentu zaczynasz spadać.
And then from that point on, you're basically falling.
PolishMawialiśmy, że powinna spadać o cztery procent rocznie.
Polish. ~~~ A nie zapowiada się, żeby miały one spadać.
You know, none of us really tend to do the math on our transportation costs, and they're not going down any time soon.
PolishKiedy mamy pozytywne spojrzenie na przyszłośc możemy przyspieszyć w trakcie zmiany zamiast spadać w przepaść.
If we have a positive view about the future then we may be able to accelerate through that turn, instead of careening off a cliff.
PolishUganda zaczyna spadać, a Zimbabwe wzbija się w górę.
Then, Uganda started to turn back, whereas Zimbabwe skyrocketed, and some years later South Africa had a terrible rise of HIV frequency.
PolishZaleca się ograniczenie leczenia do 10 dni, ponieważ podczas przewlekłego stosowania, aktywność pseudoefedryny może spadać.
It is advisable to limit treatment to about 10 days, as during chronic administration the activity of pseudoephedrine may diminish.
PolishI w miarę jak liczba pacjentów zaczęła spadać, moja depresja się pogłębiała aż doszło do momentu, kiedy pomyślałem, o mój Boże, ja już nie mogę pracować.
As my referrals began to decrease, I clearly became increasingly depressed until I thought, my God, I can't work anymore.
Polishspadać na łeb, na szyję
PolishPowinna również wprowadzić siatkę bezpieczeństwa, aby zagwarantować opłacalne ceny, co oznacza, że ceny nigdy nie powinny spadać poniżej kosztów produkcji.
It should also put in place a safety net to guarantee a remunerative price so that the price never falls below the production costs.
Polishspadać jak z nieba
Polishspadać z nieba
PolishW sprawie Iranu naprawdę chodzi o to, że zarówno USA, jak i UE wiedzą, że produkcja ropy naftowej w wielu krajach osiągnęła już maksymalny poziom i będzie teraz spadać.
The real issue regarding Iran is that the United States and the EU both know that peak oil production has already ended in many countries.