"spożyć" English translation

PL

"spożyć" in English

PL spożyć
volume_up
{verb}

spożyć (also: zjadać, zeżreć, zżerać, jeść)
Należy spożyć posiłek lub przekąskę zawierającą węglowodany w ciągu 30 minut od wstrzyknięcia insuliny.
Eat a meal or snack containing carbohydrates within 30 minutes of the injection.
W celu zapobiegania hipoglikemii należy spożyć więcej pokarmów i kontrolować stężenie cukru we krwi.
In general, to prevent hypoglycaemia you must eat more food and monitor your blood
Aby zapobiec wystąpieniu hipoglikemii należy spożyć większy posiłek i kontrolować stężenie cukru we krwi.
In general, to prevent hypoglycaemia you must eat more food and monitor your blood sugar.
Następnie saszetkę należy rozedrzeć we wskazanym miejscu i spożyć zawartość.
Then tear the sachet open as indicated and take the contents directly.
W razie nawrotu hipoglikemii należy ponownie spożyć 10 do 20 gramów cukru.
If the hypoglycaemia comes back again take another 10 to 20 gram sugar.
Nie należy przyjmować leku, jeśli nie zamierza się spożyć głównego posiłku.
Do not take it if you are not going to eat a main meal.

Context sentences for "spożyć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPo podaniu glukagonu, od razu po odzyskaniu przytomności, należy spożyć cukier lub przekąskę zawierającą cukier.
If you are given glucagon you will need glucose or a sugary snack as soon as you are conscious.
PolishPo podaniu glukagonu, od razu po odzyskaniu przytomności, pacjent powinien spożyć cukier lub przekąskę zawierającą cukier.
If you are given glucagon you will need glucose or a sugary snack as soon as you are conscious.
PolishJeśli pacjent zamierza spożyć wysokotłuszczowy posiłek, tabletki Nexavar należy podać przynajmniej jedną godzinę przed lub dwie godziny po posiłku.
If the patient intends to have a high-fat meal, sorafenib tablets should be taken at least 1 hour before or 2 hours after the meal.