"spożywczy" English translation

PL

"spożywczy" in English

EN

PL spożywczy
volume_up
{adjective masculine}

spożywczy
volume_up
food {adj.}
To więcej niż sektor motoryzacyjny i rolno-spożywczy razem wzięte.
That is more than the automotive industry and the agri-food industry put together.
To był kiedyś mały market spożywczy sieci Food Lion, a teraz to jest biblioteka.
This was a little grocery store, a Food Lion grocery store, that is now a public library.
Nie uważam, aby przemysł spożywczy powinien być wyjątkiem.
I do not think that the food industry should be an exception.

Context sentences for "spożywczy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPójdźmy na całość i rozszerzmy zakres stosowania tego rozwiązania na cały przemysł spożywczy!
Let us go the whole hog and apply it to the whole of the foodstuffs industry!
PolishOznaczenia lub oznakowania identyfikacyjne partii towaru, do której należy dany środek spożywczy (
Indications or marks identifying the lot to which a foodstuff belongs (
PolishOkreślenie partii towaru, do której należy dany środek spożywczy zaspokaja zapotrzebowanie na lepsze informacje dotyczące pochodzenia produktów.
Indication of the lot to which a foodstuff belongs meets the need for better information on the identity of products.
PolishJedyne, co z nim zrobiono, to je na nowo pomalowano na jaskrawy kolor, otwarto delikatesowy sklep spożywczy i zrobiono restaurację w dawnej poczcie.
Really all they did was they gave it a fresh coat of bright paint, a gourmet grocery, and they put up a restaurant in the old post office.
PolishCelem tego projektu jest ujednolicenie obowiązujących obecnie aktów prawnych dotyczących wskazówek lub oznakowań identyfikacyjnych partii towaru, do której należy dany środek spożywczy.
The aim of this proposal is the codification of existing legislative texts on indications or marks identifying the lot to which a foodstuff belongs.
PolishSprawozdanie to dotyczy projektu dyrektywy Parlamentu i Rady w sprawie wskazówek lub oznakowań identyfikacyjnych partii towaru, do której należy dany środek spożywczy, w wersji skonsolidowanej.
This report relates to the proposal for a directive of Parliament and of the Council on indications or marks identifying the lot to which a foodstuff belongs, in a codified text.