"sprzęt" English translation

PL

"sprzęt" in English

PL sprzęt
volume_up
{masculine}

1. general

Potrzebny sprzęt Aby samodzielnie wykonać wstrzykniecie leku, potrzebne będą:
Equipment that you need To give yourself a subcutaneous injection you will need:
Oczywiście sale sądowe nadal trzeba wyposażyć w sprzęt do wideokonferencji.
Obviously the courtrooms will still need to be fitted with videoconferencing equipment.
Specjalny sprzęt biblioteczny, dokumentacyjny anulowano i powielający
Special library, documentation and reproduction equipment
sprzęt (also: strój, komplet, ubranie, kostium)
volume_up
outfit {noun}
volume_up
paraphernalia {pl} (with a sing. or pl. verb)
sprzęt (also: osprzęt, zaprzęg)
volume_up
rig {noun}
sprzęt (also: osprzęt, szarża, talia, takielunek)
volume_up
tackle {noun}
To taka skrzynka narzędziowa ze sprzętem medycznym.
It's a tackle box filled with medical supplies.
W celu radykalnego rozwiązania tego problemu Unia Europejska powinna niezwłocznie sfinansować badanie wszystkich rodzajów sprzętu rybackiego, rodzajów rybołówstwa i rodzajów połowu.
In order to tackle the problem in a radical way, the EU must immediately finance a study on all fishing equipment, types of fishing and kinds of catch.

2. IT

sprzęt
Zbudowaliśmy sprzęt i oprogramowanie.
We built the hardware and the software.
Spędzałem pół życia w pobliskim sklepie z narzędziami przez tych kilka miesięcy, gdy składaliśmy sprzęt.
I spent half my life at our local hardware store during the months when we built these units originally.
Wymiana sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji
Replacement of hardware and software for the operation of the Agency

3. military

sprzęt (also: ekwipunek)
volume_up
accouterment {noun} [Amer.]
sprzęt (also: ekwipunek)
volume_up
accoutrement {noun} [Brit.]

Context sentences for "sprzęt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishByliśmy farciarzami, otrzymaliśmy sprzęt klasy Sony i oprogramowanie Vista Prawda?
We were one of the lucky ones to get in the class with the Sony cameras and the Vista software.
PolishJako technik, naprawiałem i utrzymywałem sprzęt studio muzyki elektronicznej SUNY w Buffalo.
As a technician, repairing and maintaining the electronic music studio at SUNY Buffalo.
PolishMieliśmy kilka wybuchów, ponieważ sprzęt był zainstalowany przez niewłaściwych ludzi.
We had explosions because the kit was designed and installed by people who weren't used to it.
PolishWygląda na to, że głównymi powodami są wadliwy i źle używany sprzęt oraz okablowanie.
Well it turns out that the main causes are faulty and misused appliances and electrical wiring.
PolishZatopiliśmy wtedy sprzęt filmowy o wartości dwóch milionów dolarów.
We actually managed to drown two million dollars' worth of camera gear.
Polishwrześnia ubiegłego roku uruchomiliśmy sprzęt pierwszy raz.
On the 10th of September last year we turned the machine on for the first time.
PolishPomoc państwa umożliwiłaby wyposażenie kopalń w nowy sprzęt, co zapewniłoby bezpieczeństwo zatrudnienia.
State aid would allow these facilities to be retrofitted to ensure job security.
PolishSprzęt potrzebny do przygotowania i wstrzyknięcia leku:
To reconstitute and inject your medicine you will need the following components:
PolishSprzęt dla pielęgniarki podczas zabiegu punkcji lędźwiowej.
This was a device that a nurse uses when they're doing a spinal procedure in hospital.
PolishPonieważ skoro wojsko wykonuje te sama zadania, co policja, może również powinno mieć ten sam sprzęt.
Since they're doing some of these same jobs, maybe they should have some of those things.
PolishPrzed oczyma ich przekop sobie mur, a wynieś przezeń sprzęt twój.
Dig thou through the wall in their sight, and carry out thereby.
PolishTo nie jest sprzęt którego lekarze używają obecnie, ale mam nadzieję że w przyszłości będą.
This is not really what the medical doctors are using right now, but I hope they will in the future.
PolishJest to takie poetyckie zobaczyć, że ktoś faktycznie wziął sprzęt analogowy i napisał do mnie.
It is so novel to see this, that somebody actually picked up an analog device and has written to me.
PolishW szpitalach Rezero mógłby przenosić sprzęt medyczny.
With a screen it could inform people or show them around in a fun and entertaining way.
PolishIstnieją specjalne instytuty, gdzie zainteresowani zdobywają wiedzę, jak naprawić sprzęt elektroniczny.
There are training institutes where they're churning out people for fixing these things as well.
PolishSprzęt i ludzie pracują usuwając czerwony szlam i unieszkodliwiając go w odpowiednich zakładach.
Machinery and staff continue to work on the removal of the red sludge and its disposal in appropriate sites.
PolishKiedy stawiałam sprzęt, pojawił się bezdomny mężczyzna.
I was there alone, setting up, and a homeless man approached.
PolishChciałem tam mieć wszystko: biuro, stół na 10 osób, pokój gościnny i miejsce na sprzęt do kite surfingu.
I wanted it all -- home office, sit down dinner for 10, room for guests, and all my kite surfing gear.
PolishTo prawda, że chodzi o sprzęt medyczny i inne środki.
It is true it talks about medical devices and other measures.
PolishPoniżej opisano sprzęt i procedury wymagane do analizy 13CO2 wydychanego powietrza przy zastosowaniu IRMS:
Breath samples collected during the test must remain in the original containers before analysis by IRMS.