"sprzedawać" English translation

PL

"sprzedawać" in English

PL sprzedawać
volume_up
{imperfective verb}

sprzedawać (also: wydać, sprzedać, sprzedawać się)
Zaczęliśmy sprzedawać i coś dziwnego stało się ze sklepem.
So we sell 'em, and then something weird had been happening with the stores.
Pytanie brzmi, gdzie mamy zamiar sprzedawać samochody w 2020 roku?
The question is where are we going to sell cars in 2020?
Zaczynamy sprzedawać samochody na prąd i to jest wspaniałe.
We're starting to sell electric cars, which is great.
sprzedawać (also: sprzedać)
volume_up
to butcher {vb} [Amer.] (sweets, candy)
Choroba wściekłych krów nauczyła nas, że nie można sprzedawać szkodliwych i zepsutych produktów w supermarketach lub u rzeźnika, nauczyła nas, że muszą obowiązywać pewne zasady.
Mad cow disease taught us that you cannot sell harmful and rotten products in supermarkets or butchers' shops and that there must be rules.
sprzedawać
volume_up
to dispose of {vb} (to sell: property, shares)
Dostęp do informacji - gdzie i jaki produkt sprzedawać.
And information will tell her when to go to market with which product.
Gdzie byliście, gdy Europa zapewniła rynek wewnętrzny, na którym mogliście sprzedawać swoje usługi i produkty?
Where were you when Europe provided the internal market for selling your services and your products?
Mamy w UE rynek wewnętrzny, na którym możemy sprzedawać sobie nawzajem towary na wolnym rynku.
Madam President, we have an internal market in the EU in which we are able to sell goods to each other in a free market.
sprzedawać (also: uprawiać, wykonywać, handlować)
sprzedawać
W jaki sposób możemy zagwarantować, że zabawki wycofane przez koncern Mattel nie będą sprzedawane europejskim konsumentom przez internet?
How can we be sure that the toys recalled by Mattel will not go on sale to European consumers over the Internet?
Zaczynamy od wyrobów włókienniczych i mam nadzieję, że ostatecznie zostanie to rozszerzone na wszystkie produkty sprzedawane na rynku wewnętrznym.
We are starting with textiles, and I hope that this is eventually extended to all products for sale on the internal market.
Importowane mięso sprzedawane jest jako produkt krajowy, często do sprzedaży trafia zgniłe mięso, odnotowano też przypadki sprzedaży podrabianej szynki.
Imported meat is being sold as domestic produce, rotten meat is often on sale and then there is the case of the fake ham.
sprzedawać
Ten, który zwiemy cynicznym designem, to oznacza design wynaleziony przez Raymonda Loewy w latach 50, on powiedział, brzydkie źle się sprzedaje, la laideur se vend mal, to jest straszne.
The one, we can call it the cynical design, that means the design invented by Raymond Loewy in the '50s, who said, what is ugly is a bad sale, la laideur se vend mal, which is terrible.

Synonyms (Polish) for "sprzedawać":

sprzedawać

Context sentences for "sprzedawać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishAle ja nie byłem zainteresowany sprzedawaniem whisky, chciałem sprzedawać lód.
But I wasn't into selling whiskey; I was into selling ice.
PolishPonadto chce bezpośrednio sprzedawać na aukcjach 100% uprawnień.
Furthermore, it wants directly to auction 100% of the allowances.
PolishZawsze znajdą się firmy chcące sprzedawać fałsz, ponieważ zawsze będzie potrzeba fałszu.
There will always be companies around to supply the fake, because there will always be desire for the fake.
PolishTo dobra wiadomość dla prekursorów, którzy chcą wprowadzać trendy żeby sprzedawać produkty.
And this, actually, is good news to trendsetters; they want trends to be set so that they can move product.
PolishJeżeli producent pragnie obniżyć jakość oferowanych towarów, powinien sprzedawać je pod inną marką.
If producers want to reduce the quality of the goods they offer, they should use a different brand name.
Polish~~~ Sprzedawać licencje technologiczne?
Do you want to be a publisher, a technology licenser?
PolishNajpierw otworzyłam sklep we własnym ogrodzie i wyrabiałam ceramikę, by później sprzedawać ją na rynku w Budapeszcie.
First I set up a shop in my own garden, and made pottery which I sold on the marketplace in Budapest.
PolishPojedynczych opakowań nie można sprzedawać oddzielnie.
Each individual pack can't be sold separately.
PolishNaukowcy próbują sprzedawać pomysły.
You see, when you’re a scientist, you’re always selling ideas.
PolishWięc można ją było sprzedawać bez wyrzutów sumienia.
So you could feel good about selling it.
PolishDyrektor powiedział, że kilka kobiet zaczęło produkować moje wzory z formy i sprzedawać je w Ameryce.
The director there said there were several women casting and producing my designs now in molds, and this was sold also to America.
PolishA ci, którzy pozostali mogą zacząć sprzedawać żywność za gotówkę, wysyłając ją na nowe, rozwijające się rynki w miastach.
And those who remain in the village can shift over to cash crops to send food to the new growing markets in town.
PolishNie mogli sprzedawać kokainy w proszku, Nie mogli sprzedawać kokainy w proszku, bo musieliby znać bogatych, białych ludzi.
PolishNie chcieli sprzedawać zaopatrzenia dla
PolishJasno dają nam to do zrozumienia Saudyjczycy, którzy muszą sprzedawać baryłkę za 94 dolary, by wywiązać się ze zobowiązań społecznych.
They make it very clear to you, the Saudis do, they have to have 94 dollars a barrel to make their social commitments.
PolishRodzice zaczęli sprzedawać mleko.
PolishNie sprzedawać oddzielnie.
Polishsprzedawać się jak ciepłe bułeczki
Polishsprzedawać się jak świeże bułeczki
PolishW gospodarce przemysłowej, kluczem jest kontrola kosztów - zmniejszanie ich jak najbardziej aby można było je sprzedawać masowo.
With the industrial economy, it is about controlling costs -- getting the costs down as low as possible so we can offer them to the masses.