"stacja" English translation

PL

"stacja" in English

PL

stacja {feminine}

volume_up
1. general
Stacja wspierana jest przez Polskę, Irlandię, Litwę, Czechy i USA.
The station is backed by Poland, Ireland, Lithuania, the Czech Republic and the USA.
Jeśli popatrzymy na komórkę z perspektywy elektryczności, jest ona jak mała stacja kosmiczna.
We can think of a cell from an electrical perspective as if it's a mini space station.
Stacja meteorologiczna jest dość interesująca.
The weather station's pretty interesting.
Pociąg dojeżdża do 3 stacji na 6 linii.
So the train is now pulling into the third stop along the 6 line.
Strumienia 148 tysięcy ton metanu płynącego rurociągiem nie można zatrzymać, bowiem nie ma zaworów ani stacji pośrednich.
It will not be possible to stop the stream of 148 000 tonnes of methane, because there are no valves or transit stations.
Na ósmej stacji, weszła dziewczyna z ogromną torbą i oznajmiła, że sprzedaje spodnie za dolara, tak jak handluje się bateriami czy słodyczami w metrze.
At the eighth stop, a girl came in with a giant duffel bag and announced she had pants for sale for a dollar -- like you might sell batteries or candy on the train.
stacja (also: terminal)
2. IT
Stacja wspierana jest przez Polskę, Irlandię, Litwę, Czechy i USA.
The station is backed by Poland, Ireland, Lithuania, the Czech Republic and the USA.
Jeśli popatrzymy na komórkę z perspektywy elektryczności, jest ona jak mała stacja kosmiczna.
We can think of a cell from an electrical perspective as if it's a mini space station.
Stacja meteorologiczna jest dość interesująca.
The weather station's pretty interesting.
stacja (also: napęd, czytnik)
W mojej ojczyźnie, Szwecji, ostatnia stacja w drodze na północ jest w Uppsali, która znajduje się w środku kraju.
In my homeland, Sweden, the last filling station on a drive to the north is in Uppsala, which is in the middle of the country.
Więc jeśli podróżując autostradą chcecie dowiedzieć się, gdzie jest najbliższa stacja benzynowa, macie mapę, według której stacja jest na końcu drogi.
So if you're driving on the freeway and you want to know where's the next gas station, you have a map to tell you that that gas station is down the road.
Jednakże przynajmniej tutaj prowadzę samochód napędzany biopaliwem, a jego jedyną wadą jest fakt, iż o wiele częściej muszę odwiedzać stację diagnostyczną, jednak nie przeszkadza mi to.
But at least here I drive a car that is powered by biofuel, and its only disadvantage is that I need to go to a service station much more often, but I do not mind this.

Synonyms (Polish) for "stacja":

stacja

Context sentences for "stacja" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishRównież angielska stacja BBC oferuje na swym portalu kursy online języka niemieckiego.
Even the BBC offers on-line courses in German as a foreign language on its portal.
PolishW 2006 roku stacja ta była z rządem w zmowie mającej na celu osadzenie naszego przewodniczącego w areszcie.
In 2006 it colluded with the government to trap our chairman into a jail.
PolishAnagnorisis znaczy po grecku 'odkrycie', przejście od ignorancji do wiedzy, czyli to, czym zajmuje się nasza stacja.
Literally, the transition from ignorance to knowledge is anagnorisis.
PolishStacja ta nadaje codziennie przez 8-10 godzin programy o wysokiej jakości, w tym wiadomości oraz audycje dokumentalne i kulturalne.
It broadcasts daily 8-10 hours of high-quality programming that consists of news, journalism and culture.
PolishW wyniku zwłaszcza tego działania Parlamentu w połowie 2010 roku stacja Euronews rozpocznie transmisje w języku perskim.
We do, as a result specifically of the action of this Parliament, have Euronews beginning its broadcasts in Farsi in the middle of 2010.
Polish10816:00 Kikar Dizengoff- Dizengoff St.10017:00 Kikar HaMedina- HaBeiar 1418:00 stacja końcowa Park HaYarkonPartnerzy projektu:
10816:00 Kikar Dizengoff- Dizengoff St.10017:00 Kikar HaMedina- HaBeiar 1418:00 Terminus HaYarkon ParkThe project's partners were:
Polishstacja telewizyjna Columbia
Polishstacja taśmy archiwizacyjnej
PolishStacja Tits & Arse.
Polishstacja poboru opłat
PolishNTDTV jest największym niezależnym nadawcą telewizyjnym w języku chińskim, a przed 16 czerwca był jedyną stacją, jaką można było odbierać w postaci niecenzurowanej na terytorium Chin.
NTDTV is the largest independent TV broadcaster in Chinese and, before 16 June, the only one which could be received in uncensored form in China.
PolishWczoraj stacja BBC podała, że w następnym tygodniu, dwunastego maja, sąd apelacyjny rozpatrzy odwołanie Roxany Saberi, jednak odbędzie się to znowu na posiedzeniu za zamkniętymi drzwiami.
Yesterday the BBC announced that next week, on 12 May, the Appeal Court will hear Roxana Saberi's appeal, but that this would again take place in a closed-door session.