"stara" English translation

PL

"stara" in English

volume_up
stara {adj. f}
EN
volume_up
stary {adj. m}

PL stara
volume_up
{feminine}

  1. general
  2. pejorative
  3. colloquial

1. general

stara (also: babka)
volume_up
squaw {noun} [slg.]

2. pejorative

stara (also: matka, mama, rodzicielka)
volume_up
mother {noun}
stara (also: babcia)
Myślałam: O Boże, zamieniam się w starą, zrzędliwą babę.
I'm going to become a crotchety old lady.
And the old lady said, "Oh yes, come on in."

3. colloquial

trending_flat
"o żonie"

stara (also: żona, kobieta)
volume_up
missus {noun} [coll.]

Context sentences for "stara" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNiestety, podczas gdy Beatrix stara się rozpakować prosciutto, Ajax rzuca się na nie.
Unfortunately, when she goes to unwrap the prosciutto, Ajax makes a lunge for it.
PolishMszyca stara się uciec. ~~~ Kopie, gryzie i wydziela różne płyny, ale to nic nie daje.
She kicks and bites and secretes different liquids, but nothing will happen, in fact.
PolishWidzę, że teraz Bruksela stara się położyć swe ręce na Internecie.
Mr President, I see that now Brussels wants to get its hands on the Internet.
PolishTo właśnie Parlament Europejski stara się osiągnąć dzięki sprawozdaniu pana posła Piepera.
This is what the European Parliament is aiming to achieve with Mr Pieper's report.
PolishRada Praw Człowieka usilnie stara się wypracować odpowiednie metody pracy.
The UN Human Rights Council is still fighting for correct working methods.
PolishAle kto się ożenił, stara się o rzeczy tego świata, jakoby się podobał żonie.
but he that is married is careful for the things of the world, how he may please his wife,
PolishKomisja stara się ponadto promować odpowiedzialne korzystanie z mediów i Internetu.
The Commission furthermore strives to promote a responsible use of media and the Internet.
PolishWniosek dotyczący mikrofinansowania jest inicjatywą, którą Parlament stara się przeforsować.
The proposal for microfinancing is an initiative that Parliament has been pushing for.
PolishMoja grupa programistów molekularnych stara się odbudować te urządzenia za pomocą DNA.
My little group of molecular programmers are trying to refashion all of these parts from DNA.
PolishBardzo się stara chronić tę oliwę przed wpływem tlenu i światła.
And he goes to great lengths to protect the olive oil from oxygen and light.
PolishEuropa współdziała teraz z Irlandią w celu znalezienia rozwiązań, stara się ją wspierać.
Europe is now part of the solution, it is trying to support Ireland.
PolishUE stara się dbać o tę różnorodność i propagować naukę języków obcych.
The EU strives to protect this linguistic diversity and promote the learning of languages.
PolishKażdy słyszał starą śpiewkę o tym, że wszyscy jesteśmy tutaj żołnierzami.
OK. ~~~ Now, we've heard, of course, that we're all soldiers here.
PolishWłaśnie dlatego Parlament stara się wprowadzić poprawki do przedmiotowego wniosku.
If the US can do it, we should do it, and that is why Parliament is seeking to amend this proposal.
PolishTeraz słyszę, jak stara się pan udawać, że spełnił pan to żądanie.
Now I hear you trying to sound as if you have complied with this request.
PolishJest to luka prawna, którą Parlament stara się wypełnić przy wsparciu ze strony Komisji.
It is a loophole which Parliament, with the assistance of the Commission, is seeking to close.
PolishPrezydium stara się stosować racjonalne, uczciwe kryteria i to jest część jego uprawnień.
What the Presidency does is to apply rational, fair criteria, and that is part of its powers.
PolishDzisiejszy wniosek w sprawie rezolucji na temat FYROM stara się odzwierciedlić tę delikatną równowagę.
Today's motion for a resolution on FYROM tries to mirror this delicate balance.
PolishRada - z natury - jest organem, który wysłuchuje, zastanawia się i stara się znaleźć odpowiedzi.
The Council is, by nature, a body that listens, considers and tries to provide answers.
PolishZ myślą o najuboższych krajach świata polityka handlowa UE stara się łączyć handel z rozwojem.
For the world's poorest countries, EU trade policy looks to combine trade and development.