"starszy" English translation

PL

"starszy" in English

EN

PL starszy
volume_up
{masculine}

starszy (also: ojciec, senior)
volume_up
Sr {noun} [abbr.] (Senior)

Context sentences for "starszy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishI sędziwyć i starzec między nami jest starszy w latach niż ojciec twój.
With us are both the gray-headed and the very aged men, Much elder than thy father.
PolishNa Sardynii im jesteś starszy tym bardziej cię szanują, szanują twoją mądrość.
Here in Sardinia, the older you get the more equity you have, the more wisdom you're celebrated for.
PolishAle jest i druga rzecz -- a im jestem starszy tym bardziej jestem przekonany, że to prawda.
But the second part of it -- and the older I get, the more convinced I am that that's true.
PolishNagle starszy mężczyzna zwraca się do niego: "Widzisz ten bar?
And suddenly the old man turns to him and goes, "You see this bar?
PolishBędzie Pan wtedy zapewne miał 65 lat, a ja będę o rok starszy.
You will probably be 65 then and I will be a year older than that.
PolishSą tam tylko barman i starszy mężczyzna pijący piwo.
And the only people in there is a bartender and an old man nursing a beer.
PolishJeśli pacjent waży mniej niż 60 kg lub jest starszy niż 75 lat, dawką dobową leku Efient jest 5 mg.
If you weigh less than 60 kg or are more than 75 years of age, the dose is 5 mg Efient per day.
PolishWierzę, że żaden pracownik, czy to starszy, czy zatrudniony tymczasowo, nie powinien zostać zwolniony.
It is my belief that no worker, from the old to the temporary contractor, should be laid off.
Polish. ~~~ Kendall jest 15 miesięcy starszy niż Jay.
They're 11 and 12. Kendall's 15 months older than Jay.
PolishDrugi, o rok starszy, grał 32 minuty w mistrzostwach krajowych i wspaniale się spisał.
The other was -- his next year, he played 32 minutes in a national championship game, did a tremendous job for us.
PolishKaton Starszy był wyśmiewany i został zakrzyczany, a inni senatorowie zwykli byli przedrzeźniać jego sposób mówienia.
Cato the Elder was mocked and shouted down and the other senators used to mimic his voice.
PolishAle starszy syn jego był na polu; a gdy przychodząc przybliżył się ku domowi, usłyszał muzykę i tańce;
Now his elder son was in the field: and as he came and drew nigh to the house, he heard music and dancing.
PolishBył o dwadzieścia kilka lat starszy niż reszta.
He was 20-some years older than anybody else in the sample.
Polish"Podzielimy się sprawiedliwie”, mówi starszy brat, a młodszy na to: "Ja bym wolał po równo”.
'Let us share them out fairly,' said the older brother, to which the younger one replied, 'I would rather we shared them equally.'
Polish46-letni starszy sierżant sztabowy Luis Conde de la Cruz zginął na skutek wybuchu bomby w samochodzie w północnej Hiszpanii.
A 46-year-old army sergeant-major, Luis Conde de la Cruz, was killed by a car bomb in northern Spain.
PolishTeraz jednak mamy sposób, by sprawdzić, czy dany dinozaur czy jakiekolwiek inne zwierzę to młody czy starszy osobnik.
Now we have a way of actually testing to see whether a dinosaur, or any animal, is a young one or an older one.
PolishNależą do nich: starszy wiek, płeć męska, otyłość, nikotynizm, droga podania, współistniejące choroby przewlekłe.
These factors include older age, male gender, obesity, smoking, route of administration, and some chronic underlying diseases.
PolishJeśli pies nie jest starszy niż 6 tygodni
if your dogs is less than 6 weeks of age
PolishTak zwany stały lód, mający pięć lat lub starszy widzicie, że zachowuje się prawie jak krew, wylewająca się tutaj z ciała.
The so-called permanent ice, five years old or older, you can see is almost like blood, spilling out of the body here.
PolishHandel jest 10 razy starszy niż rolnictwo.