"starzec" English translation


Did you mean: starzeć
PL

"starzec" in English

PL starzec
volume_up
{masculine}

starzec
Ten podniósłszy oczy swe ujrzał męża onego podróżnego na ulicy miasta, i rzekł do niego starzec: Dokąd idziesz, i skądeś przyszedł?
And he lifted up his eyes, and saw the wayfaring man in the street of the city; and the old man said, Whither goest thou?
Następnie którejś nocy, król Troi Priam - starzec, przychodzi incognito do greckiego obozu i udaje się do namiotu Achillesa, by poprosić o wydanie zwłok syna.
And then one night, Priam, king of Troy, an old man, comes into the Greek camp incognito, makes his way to Achilles' tent to ask for the body of his son.
„Jedność”, wyjaśnia starzec w długiej, białej galabii, opiera dłonie na rękojeści zakrzywionego sztyletu i powtarza z uśmiechem: „Almanja Jemen, nafs nafs”.
‘Unity’, explains the old man in his ankle length white robe; placing his hands on the pommel of his curved dagger and, grinning, he repeats again: ‘Almanja jemen, nafs nafs’.
starzec
starzec (also: dziadek, staruszek)
volume_up
old-timer {noun} [Amer.] [coll.]

Context sentences for "starzec" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishI sędziwyć i starzec między nami jest starszy w latach niż ojciec twój.
With us are both the gray-headed and the very aged men, Much elder than thy father.
Polish(Starzec i uczciwy człowiek, ten jest głową, a prorok, który uczy kłamstwa, ten jest ogonem.
The elder and the honorable man, he is the head; and the prophet that teacheth lies, he is the tail.
PolishMusimy dopilnować, aby ci ludzie mogli starzeć się z godnością.
We must ensure that these people can grow old with dignity.
PolishTrzy lata, zaczynałem się starzeć.
Three times, that means three years, and I start getting old.
PolishIstnieją zwierzęta, które zdają się nie starzeć.
There are some animals that don't seem to age.
PolishTen podniósłszy oczy swe ujrzał męża onego podróżnego na ulicy miasta, i rzekł do niego starzec: Dokąd idziesz, i skądeś przyszedł?
And he lifted up his eyes, and saw the wayfaring man in the street of the city; and the old man said, Whither goest thou?
PolishNastępnie którejś nocy, król Troi Priam - starzec, przychodzi incognito do greckiego obozu i udaje się do namiotu Achillesa, by poprosić o wydanie zwłok syna.
And then one night, Priam, king of Troy, an old man, comes into the Greek camp incognito, makes his way to Achilles' tent to ask for the body of his son.
Polish„Jedność”, wyjaśnia starzec w długiej, białej galabii, opiera dłonie na rękojeści zakrzywionego sztyletu i powtarza z uśmiechem: „Almanja Jemen, nafs nafs”.
‘Unity’, explains the old man in his ankle length white robe; placing his hands on the pommel of his curved dagger and, grinning, he repeats again: ‘Almanja jemen, nafs nafs’.
PolishMusimy zapewnić, pomimo stale rosnących kosztów w systemie opieki zdrowotnej, że w przyszłości będzie można starzeć się z godnością.
We must stay abreast of demographic changes and also ensure, despite steadily rising costs in the health system, that it will be just as possible to age with dignity in the future.