"stosowanie" English translation

PL

"stosowanie" in English

PL stosowanie
volume_up
{neuter}

stosowanie (also: użycie, użytek, korzyść)
volume_up
use {noun}
Leki stosowane w zaburzeniach erekcji: jednoczesne stosowanie nie jest zalecane.
Erectile dysfunction medicinal products: concomitant use is not recommended.
Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie z buprenorfiną, nalbufiną i pentazocyną.
The concomitant use of buprenorphine, nalbuphine or pentazocine is not recommended.
Efektywne i skuteczne stosowanie pestycydów jest koniecznością.
Madam President, the efficient and effective use of pesticides is a necessity.
Dlatego stosowanie dyrektywy będzie także wymagało szczególnej uwagi.
That is why the application of the directive will also require special attention.
Stosowanie międzynarodowych standardów rachunkowości (głosowanie)
Application of the international accounting standards (vote)
Stosowanie i wykładnia Regulaminu (zmiana art. 201 Regulaminu PE) (głosowanie)
Application and interpretation of the Rules of Procedure (amendment of Rule 201) (vote)

Context sentences for "stosowanie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW razie wystąpienia tych objawów należy natychmiast przerwać stosowanie gąbek.
If these symptoms occur, the administration has to be discontinued immediately.
PolishStosowanie leku Dafiro jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży.
The product should not be used during the second and third trimesters of pregnancy.
PolishW razie wystąpienia tych objawów należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu.
If these symptoms occur, the administration should be immediately discontinued.
PolishStosowanie leku Micardis jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży.
Micardis should not be used during the second and third trimester of pregnancy.
Polishnależy przerwać stosowanie leku VIRAMUNE i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
you should discontinue taking VIRAMUNE and must contact your doctor immediately.
PolishDługotrwałe stosowanie w okresie ciąży może wywołać objawy odstawienne u noworodka.
Long-term treatment during pregnancy may cause withdrawal symptoms in the infant.
PolishNie badano; skojarzone stosowanie może prowadzić do zwiększenia stężeń warfaryny.
Not studied, combined administration may result in increased warfarin levels.
PolishW razie wystąpienia tych objawów należy natychmiast przerwać stosowanie leku.
If these symptoms occur, the administration has to be discontinued immediately.
PolishStosowanie leku Exforge jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży.
The product should not be used during the second and third trimesters of pregnancy.
PolishStosowanie leku Imprida jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży.
The product should not be used during the second and third trimesters of pregnancy.
PolishStosowanie leku Copalia jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży.
The product should not be used during the second and third trimesters of pregnancy.
PolishMa to pozwolić w przypadku zanieczyszczenia na stosowanie środków prawnokarnych.
This is to enable criminal law measures to be implemented in the event of pollution.
PolishZ tego względu jednoczesne stosowanie walsartanu i inhibitora ACE nie jest zalecane.
Therefore, the combination of valsartan with an ACE inhibitor is not recommended.
PolishJednoczesne stosowanie inhibitorów OAT3 nie było oceniane w warunkach in vivo.
Concomitant administration of OAT3 inhibitors has not been evaluated in vivo.
PolishStosowanie leku Kinzalmono jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży.
Kinzalmono should not be used during the second and third trimester of pregnancy.
PolishZ tej racji musimy stawiać wymagania i zapewniać prawidłowe stosowanie procedur.
As such, we need to be demanding and ensure that the procedures are applied properly.
PolishMoże wystąpić nasilenie działań niepożądanych i lekarz może przerwać stosowanie leku.
You may have increased side effects and your doctor may interrupt your treatment.
PolishStosowanie leku Zonegran podczas ciąży jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą lekarza.
You must only take Zonegran during your pregnancy if your doctor tells you to.
PolishStosowanie tych leków razem z lekiem Efient może zwiększyć ryzyko krwawień.
If given together with Efient these medicines may increase the risk of bleeding
PolishZ tego względu jednoczesne stosowanie nifedypiny i ryfampicyny jest przeciwwskazane.
Co-administration of nifedipine with rifampicin is therefore contra-indicated.