"stwardnienie rozsiane" English translation

PL

"stwardnienie rozsiane" in English

PL stwardnienie rozsiane
volume_up
{neuter}

1. medicine: "SM"

stwardnienie rozsiane (also: SM)
volume_up
MS {noun} [abbr.] (multiple sclerosis)
Here is an M.S. patient.
Stwardnienie rozsiane (multiple sclerosis – MS) jest przewlekłą chorobą, która dotyczy ośrodkowego układu nerwowego (OUN), wpływającą w szczególności na funkcjonowanie mózgu i rdzenia kręgowego.
Mutiple sclerosis (MS) is a long-term condition that affects the central nervous system (CNS), particularly the functioning of the brain and spinal cord.
Stwardnienie rozsiane (mutiple sclerosis – MS) jest przewlekłą chorobą, która dotyczy ośrodkowego układu nerwowego (OUN), wpływającą w szczególności na funkcjonowanie mózgu i rdzenia kręgowego.
Multiple sclerosis (MS) is a long-term condition that affects the central nervous system (CNS), particularly the functioning of the brain and spinal cord.
stwardnienie rozsiane (also: SM)
Depresja może wystąpić u 1 na 10 pacjentów leczonych na stwardnienie rozsiane.
Depression may occur in 1 patient out of 10 treated for multiple sclerosis.
Stwardnienie rozsiane jest związane z uszkodzeniem nerwów (mózgu lub rdzenia kręgowego).
Multiple sclerosis is linked to nerve (brain or spinal cord) damage.
multiple sclerosis

Similar translations for "stwardnienie rozsiane" in English

stwardnienie noun
stwardnieć verb
rozsiać verb

Context sentences for "stwardnienie rozsiane" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishDepresja może wystąpić u 1 na 10 pacjentów leczonych na stwardnienie rozsiane.
Depression may occur in 1 patient out of 10 treated for multiple sclerosis.
PolishStwardnienie rozsiane jest związane z uszkodzeniem nerwów (mózgu lub rdzenia kręgowego).
Multiple sclerosis is linked to nerve (brain or spinal cord) damage.
PolishWykluczono pacjentów z innymi chorobami niż stwardnienie rozsiane, które mogłyby lepiej tłumaczyć objawy przedmiotowe i podmiotowe.
Any disease other than multiple sclerosis that could better explain signs and symptoms of the patient had to be excluded.
PolishW grupie pacjentów z pojedynczym epizodem klinicznym sugerującym stwardnienie rozsiane skuteczność została wykazana w okresie 3 lat.
In patients with a single clinical event suggestive of multiple sclerosis, efficacy has been demonstrated over a period of three years.
PolishW grupie pacjentów z pojedynczym epizodem klinicznym sugerującym stwardnienie rozsiane skuteczność została wykazana w okresie trzech lat.
In patients with a single clinical event suggestive of multiple sclerosis, efficacy has been demonstrated over a period of three years.
Polishstwardnienie rozsiane ia
PolishWiadomo o częstszym występowaniu depresji i myśli samobójczych w grupie osób cierpiących na stwardnienie rozsiane i w powiązaniu ze stosowaniem interferonu.
Depression and suicidal ideation are known to occur in increased frequency in the multiple sclerosis population and in association with interferon use.
PolishW badaniu osiowym pacjentów z pojedynczym zdarzeniem klinicznym sugerującym stwardnienie rozsiane automatyczny wstrzykiwacz był stosowany przez większość pacjentów.
In the pivotal study of patients with a single clinical event suggestive of multiple sclerosis an auto-injector was used in the majority of patients.