"sztuka" English translation

PL

"sztuka" in English

PL sztuka
volume_up
{feminine}

1. general

sztuka (also: umiejętność, plastyka, kunszt)
volume_up
art {noun}
Szczerze polecam ją każdemu zainteresowanemu sztuką przekładu.
It's highly recommended for anyone who's interested in the translator's art.
Retoryka, sztuka organizowania świata słów dla maksymalnego efektu.
Rhetoric, the art of organizing the world of words to maximum effect.
Kultura, sztuka i sport są bardzo ważnymi składnikami ludzkiej osobowości.
Culture, art and sport are of major importance if we want to build the whole personality.
sztuka (also: mistrzostwo, artyzm)
sztuka (also: artykuł, produkt, element, rzecz)
volume_up
item {noun}
item of cabin baggage
item of hand baggage
sztuka (also: część, kęs, kawałek, odłamek)
volume_up
piece {noun}
A oni mu podali sztukę ryby pieczonej i plastr miodu.
And they gave him a piece of a broiled fish.
piece of cabin baggage
piece of hand luggage
sztuka (also: trik, sztuczka, podstęp, fortel)
volume_up
trick {noun}
Sztuką jest połączenie tych obszarów w jedną całość, tak by jedzenie stało się sposobem postrzegania.
The trick is to join them up, to use food as a way of seeing.
I, tak jak z zarazkami, sztuka nie polega na tym, by je unicestwić.
And, as with germs, the trick is not to try to annihilate them.
Oczywiście, w naszych czasach sztuka polega na tym, by nie zaćmił nam tego ten Bush w Waszyngtonie, który wchodzi nam w paradę.
Of course, in this day and age, the trick is not to let each tree be obscured by that Bush in Washington that can get -- can get in the way.
sztuka (also: chytrość, rzemiosło, fach, cech)
volume_up
craft {noun}

2. commerce

sztuka (also: osoba)
volume_up
head {noun}
Prawdziwa sztuka ma rozum: odwołuje się do ciekawych pomysłów i konceptów intelektualnych.
And great art would have "head": it would have interesting intellectual ideas and concepts.
Rok temu ich cena wynosiła 60 GBP za sztukę, a dziś jest to 2 GBP za sztukę.
A year ago they were selling for GBP 60 a head; this year, GBP 2 a head.
Między tem zrzuciła niewiasta niektóra sztukę kamienia od żarn na głowę Abimelechowę, i rozbiła wierzch głowy jego.
And a certain woman cast an upper millstone upon Abimelech's head, and brake his skull.

Context sentences for "sztuka" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishZaproszenie na Mülheimskie Dni Teatru 2009 ze sztuką Hier und Jetzt (Tu i teraz)
Invitation to the Mülheim Theatre Days 2009 for his play Hier und Jetzt (i.e.
PolishSerce jego twarde jako kamień, tak twarde, jako sztuka spodniego kamienia młyńskiego.
[His] strong scales are [his] pride, Shut up together [as with] a close seal.
PolishSztuka wizualna - dekoracje powierzchni i ciała... zdaje się być uniwersalna dla ludzi.
Visual arts -- decoration of surfaces and bodies -- appears to be a human universal.
PolishPosługując się takimi środkami, jak piękno i sztuka, tworzył aurę żałoby i pamięci.
Rainer Werner Fassbinder "The Garbage, the City, and Death"2009, Theater Mülheim a.d. Ruhr
PolishPraca w firmie Jabra wiąże się ze sztuką wcielania technologii w życie, tak aby uwolnić ludzi.
Working at Jabra is about putting technology to work so that people can be free.
PolishZaproszenie na Mülheimskie Dni Teatru 2003 ze sztuką Vorher/Nachher (Przedtem / Potem)
Invitation to the Mülheim Theatre Days 2003 for his play Vorher/Nachher ("Before/After")
PolishW istocie wszyscy zgadzamy się, że kultura i sztuka stanowią zasadniczy element kształcenia.
In fact, we all agree that culture and the arts form a fundamental part of education.
PolishZasymulowaliśmy go również, a naprawdę dużą sztuką jest nauczyć tą sieć chodzić.
So, we simulated that as well, and then the really tricky bit is to teach that network how to walk.
PolishSztuka polega na znalezieniu odpowiedniego scenariusza i zrealizowaniu jego założeń.
Finding an appropriate scenario and implementing its provisions is a sine qua non to improvement.
PolishNell interesuje się rolnictwem i na nim opiera się jej sztuka.
Nell is interested in agricultural processes, and her work is based in these practices.
PolishByła taka sztuka amerykańska zatytułowana "Za rok o tej samej porze”.
There used to be an American play called 'Same Time, Next Year'.
PolishI, że sądziła Panie, że sztuka może zbliżyc Panią do niego?
And that you thought that the play might even bring you closer to him?
Polish"To tylko sztuka." "Sztuka?"
So we could just walk in the street during the next days and the photos would get revealed by themselves.
PolishA jest nim, nic dziwnego, Szekspir, i jego sztuka, Hamlet.
And that is, to no surprise, in Shakespeare, and in his play, Hamlet.
PolishA na drugim końcu kontinuum jest tragedia i sztuka tragiczna.
In a way, if you like, at one end of the spectrum of sympathy, you've got the tabloid newspaper.
PolishZaproszenie na Mülheimskie Dni Teatru (2004) ze sztuką "WE ARE CAMERA/jasonmaterial" ("WE ARE CAMERA/materiał jazona")
Invitation to the 2004 Mülheim Theatre Days with "WE ARE CAMERA/jasonmaterial"
PolishZaproszenie na Mülheimskie Dni Teatru 2005 ze sztuką Die Frau von früher (Kobieta sprzed 24 lat)
Invitation to the Mülheim Theatre Days 2005 for his playDie Frau von frühe" (i.e."The Woman from the Past")
PolishDer goldene Drache (Złoty smok) sztuką roku 2010 w opinii czasopisma „Theater heute”
The Golden Dragon was chosen as play of the year in the 2010 Theater Heute yearbook critics survey Theatre at goethe.de
PolishPonieważ sztuka wizualna polega na tym, że widzę to, widzę tamto - jednak jak to wyrzeźbić, prawda?
Because, as a visual artist, if I'm seeing this and I'm seeing that -- but how to sculpt this, you know?
PolishZaproszenie na Berlińskie Spotkania Teatralne (2004) ze sztuką "WE ARE CAMERA/jasonmaterial" ("WE ARE CAMERA/materiał jazona")
Invitation to the 2004 Berlin Theatre Encounter with "WE ARE CAMERA/jasonmaterial"