"szykanowanie" English translation

PL

"szykanowanie" in English

PL szykanowanie
volume_up
{neuter}

szykanowanie (also: nękanie)
Szykanowanie opozycji i niezależnych grup obrony praw człowieka stanowi notoryczny problem tego kraju.
Harassment of the opposition and of independent human rights groups have now become a chronic problem in the country.
Tym bardziej, że z Mińska wychodzą nieuzasadnione oskarżenia pod adresem Unii Europejskiej, a nawet szykanowanie.
All the more so, because arbitrary accusations addressed to the European Union are also coming out of Minsk, even harassment.
W następstwie oświadczeń między innymi Chin, Indii, Iraku, Pakistanu, Turcji i Wietnamu Parlament potępił dziś szykanowanie chrześcijan w Egipcie i Malezji.
Following statements by China, India, Iraq, Pakistan, Turkey and Vietnam, among others, Parliament today condemned the harassment of Christians in Egypt and Malaysia.
szykanowanie (also: prześladowanie, nagonka)
Jak obrazowo pokazuje dzisiejsza rezolucja, Łukaszenko wzmógł prześladowania i szykanowanie tych, którzy ośmielają się sprzeciwić jego rządom żelaznej ręki.
As this resolution today illustrates in graphic detail, Lukashenko has intensified his campaign for persecution and harassment against those who dare challenge his iron-fisted rule.

Synonyms (Polish) for "szykanować":

szykanować

Context sentences for "szykanowanie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNieustanne szykanowanie jednej z najliczniejszych mniejszości w Europie jest karygodne i do nikąd nie prowadzi.
The continual oppression of one of Europe's largest minorities is shameful and inefficient.
PolishSzykanowanie Cypru prowadzi Turcję donikąd.
Picking on Cyprus leads Turkey nowhere.
PolishSzykanowanie jej działalności spowodowane jest słabością rządzącej klasy, która, bojąc się o swoją pozycję, nie potrafi zdyscyplinować antydemokratycznego działania fundamentalistów.
The fact that her activities are persecuted is due to the weakness of the ruling class which, fearful for its status, cannot discipline the fundamentalists involved in anti-democratic activities.