PL

tłum {masculine}

volume_up
Zanim się spostrzegłam, zebrał się wokół niej tłum kobiet, które kupowały suknie.
And before you knew it, there was a crowd of women around her, buying these dresses.
Oczywiście był jeszcze Shahrukh rozgrzewający tłum w Kalkucie.
And then of course there was Shah Rukh playing the Kolkata crowd.
CA: To łagodny tłum, Julianie, łagodny tłum.
CA: It's a soft crowd, Julian, a soft crowd.
tłum (also: gęstwina, msza, masa, rzesza)
tłum (also: ciżba, rzesza)
Pojawiały się zmanipulowane wyniki na co tłum zareagował żywiołowo i wymykając się spod kontroli.
Inflated results started coming in and the mob was starting to get out of control.
Ci ludzie byli przerażeni kiedy tłum zaatakował nasz wóz.
These men were terrified, as the mob attacked our vehicle.
A rozwścieczony tłum zatrzyma się tylko wtedy, kiedy sam podejmie taką decyzję i kiedy będzie miał dość palenia i zabijania.
And the only way that rampaging mob coming down the street will stop is when they decide to stop and when they've had enough burning and killing.

Context sentences for "tłum" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTłum, który zapełnia jego scenę, jest totalnym zaprzeczeniem celowego myślenia.
The people who populate his stage are the total negation of thinking for a purpose.
Polishtłum] Lecz stają się one bardzo, bardzo tanie. ~~~ Spójrzcie na interesującą implikacje tego faktu.
But they're getting very, very cheap, and look at the interesting implication of it.
Polish. ~~~ WISER (tłum.
And when it comes out, a series of wiki sites under the label WISER, are going to launch at the same time.
Polish. ~~~ tłum).
And the answer, of course, lies with mice.
PolishKiedy się zbliżaliśmy, rozwścieczony tłum zaatakował nasz wóz obrzucając go kamieniami i to przez tysiące ludzi dookoła.
As we neared, angry crowds attacked our trucks and stoned them, by hundreds of people all over the place.
PolishPrzedarłem się przez nich, przez ten tłum.
And I went through it. ~~~ I went through those mobs.
Polish. ~~~ tłum.).
Polish. ~~~ tłum.)
The initials stood for Programmed Logic for Automated Teaching Operations.
PolishTłum szybko ruszył do przodu.
Chaos breaks out as the crowds force their way through.
PolishWczoraj w Adenie zastrzelono młodego demonstranta podczas starć z policją, która strzałami chciała rozpędzić tłum.
Yesterday in Aden, a young demonstrator was shot dead during clashes with the police, who opened fire to disperse a gathering.
PolishMyślałem, że uda mi się wmieszać w tłum.
PolishNa miejscu zobaczyłam wielki tłum.
Polish(tłum: MłodyjaTerazja) W YoungmeNowme widownia była proszona o odnalezienie swojej fotografii z dzieciństwa i wykonanie podobnej jako dorosły.
In YoungmeNowme, the audience was asked to find a childhood photograph of themselves and restage it as an adult.
Polishtłum.: ~~~ "type" oznacza "typ", ale też "wpisz") (Śmiech) Więc musimy przyznać, że część winy spada bezpośrednio na użytkowników.
He said, "The message says, 'Error Type 11.'" (Laughter) So we must admit that some of the blame falls squarely at the feet of the users.
Polishtłum. (tłumaczenie)
PolishPierwszy to tłum znudzonych nastolatków, którzy nie lubili szkoły, nie widzieli związku między programem nauczania a przyszłą pracą.
One was large numbers of bored teenagers who just didn't like school, couldn't see any relationship between what they learned in school and future jobs.
PolishMożna go równie dobrze nazwać "Projekt Świadomości Obywatelskiej" "Mądry Tłum Ochrony Natury" ale "Światowy Świadek" jest znacznie łatwiejszy do powiedzenia.
It could just as easily be called, "Environmental Transparency Project," "Smart Mobs for Natural Security" -- but Earth Witness is a lot easier to say.
Polish. ~~~ Shahrukh przy akompamencie bengalskiej piosenki, zabawia tłum. ~~~ Nie dla Indii, ale dla Kalkuty.
We'd all seen matches in Kolkata, but we'd never seen anything like this: Shah Rukh, with the Bengali song, getting the audiences all worked up for Kolkata -- not for India, but for Kolkata.