"tabela" English translation

PL

"tabela" in English

PL tabela
volume_up
{feminine}

1. general

tabela (also: karta, wykres, tabelka)
volume_up
chart {noun}
Poniższa tabela przedstawia funkcje Google Maila obsługiwane w zależności od wybranego sposobu dostępu.
Use the chart below to see which Google Mail features are supported for each of the different access choices.
Poniższa tabela wskazuje sposób określenia docelowej ilości tłuszczu w oparciu o ilość kalorii, jaka może być spożyta dziennie.
The following chart shows how to set your fat target based on the amount of calories you are allowed per day.
W tabeli należy odszukać swój wzrost.
Find your height on the chart.
tabela (also: rubryka, tabelka, stół)
volume_up
table {noun}
Poniższa tabela przedstawia możliwe konsekwencje przedstawionych sytuacji.
The table below plots the different scenarios that could happen as a result.
Do strzykawki nabrać odpowiednią ilość rozpuszczalnika (patrz tabela rozcieńczania).
An appropriate amount of solvent (see dilution table) is drawn up into a syringe.
Do strzykawki nabrać odpowiednią ilość rozpuszczalnika 47 (patrz tabela rozcieńczania).
An appropriate amount of solvent (see dilution table) is drawn up into a syringe.

2. IT

tabela
volume_up
table {noun}
Poniższa tabela przedstawia możliwe konsekwencje przedstawionych sytuacji.
The table below plots the different scenarios that could happen as a result.
Do strzykawki nabrać odpowiednią ilość rozpuszczalnika (patrz tabela rozcieńczania).
An appropriate amount of solvent (see dilution table) is drawn up into a syringe.
Do strzykawki nabrać odpowiednią ilość rozpuszczalnika 47 (patrz tabela rozcieńczania).
An appropriate amount of solvent (see dilution table) is drawn up into a syringe.

Synonyms (Polish) for "tabela":

tabela
Polish

Context sentences for "tabela" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishDawki należy zmodyfikować w przypadku istotnych zmian masy ciała (patrz Tabela 2 i 3).
Doses should be adjusted for significant changes in body weight (see Tables 2 and 3).
PolishPoniższa tabela przedstawia zalecane zmiany dawkowania z powodu toksyczności:
The following are the recommended dose modifications for toxicity:
PolishTabela wyników rynku wewnętrznego - Ochrona konsumentów - SOLVIT (debata)
Internal Market Scoreboard - Consumer protection - SOLVIT (debate)
Polish3 pacjentów ważących > 105 kg otrzymywało dawkę 1400 mg) (Tabela 7).
Twenty-four % had bridging fibrosis or cirrhosis (Knodell 3/4).
PolishTabela objaśnia to wszystko bardzo przystępnie. ~~~ I to działa.
So it spells those out in very clean terms, and that works.
Polish7/ 17 Status MRL substancji pomocniczych jest zgodny z poniższą tabelą
7/ 17 The MRL status of the excipients is as follows:
PolishStworzyli oni coś, co nazwali tabelą z informacją o leku.
And they created this thing called the "drug facts box."
Polish.: tabela z nieodwołalnymi kursami wymiany walut krajowych na euro.© Wspólnota Europejska
Willem F. Duisenberg presenting the irrevocable exchange rates on 31 December 1998 © European Community
PolishPatrz tabela dawkowania u dorosłych (Tabela 1)
Duration of treatment in children and adolescents Genotype 1:
PolishTabela 1 przedstawia podsumowania działań niepożądanych leku pochodzących z badań klinicznych nad łuszczycą.
The adverse reactions are classified by System Organ Class and frequency, using the following convention:
PolishTabela: rozpoczynanie leczenia (pierwsze 4 tygodnie) Tydzień
Start of the treatment (the first 4 weeks) Week
PolishTabela czy plakat pokazująca 1945 najpowszechniejrzych znaków, według ustaleń Ministerwstwa Edukacji z 1981.
This is a Tablet rather, or a poster of the 1,945 common-use characters as determined by the Ministry of Education in 1981.
PolishNazwa substancji znajdującej się w Aneksie II rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/ 90 zgodnie z poniższą tabelą:
The following substances contained in the final product are included in Annex II of Council Regulation (EEC) No 2377/ 90:
PolishNastępujące substancje znajdują się w Aneksie II rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/ 90 zgodnie z poniższą tabelą:
The following substances contained in the final product are included in Annex II of Council Regulation (EEC) No 2377/ 90:
PolishDodatkowe informacje patrz Tabela 1 i 2.
See Tables 1 and 2 for more information.
PolishTabela wyników rynku wewnętrznego powinna być także częściej wykorzystywana w dyskusjach nad stanem rynku wewnętrznego.
The internal market scoreboard should also be used more frequently in discussions about the state of the internal market.
PolishTabela 3 Trwała odpowiedź wirusologiczna po zastosowaniu preparatu IntronA + rybawiryna (jeden rok leczenia) w zależności od genotypu i miana wirusa
virologic response rates with IntronA + ribavirin (one year of treatment) by genotype and viral load
PolishW związku z tą tabelą wyników dzień dzisiejszy jest dniem radości. Jest to dzień, w którym wszyscy możemy się zgodzić, że te tabele wyników sprawdzają się bardzo dobrze.
It is a day on which we can all agree that these scoreboards are working extremely well.
PolishTabela 2 Podsumowanie EES w Badaniu 1
PolishTabela 13 Trwała odpowiedź wirusologiczna w badaniu HALT – C w zależności od poprzedniego leczenia w populacji z brakiem odpowiedzi.
Ribavirin 1000/ 1200 mg 48 weeks Interferon Pegylated interferon Interferon plus ribavirin Pegylated interferon plus ribavirin