"talent" English translation

PL

"talent" in English

EN

"talent" in Polish

PL talent
volume_up
{masculine}

Każdy ma talent, w pewnym zakresie, w szczególny sposób, różnego rodzaju.
Everyone has a talent to some extent, in a special way, of a different kind.
Mój talent, uczciwość, wartości, wszystko, co moje, pozostało takie samo.
My talent, my integrity, my values, everything about me remained the same.
Stanowi on doskonały przykład tego, że inwestowanie w młody talent - nasz własny talent - naprawdę przynosi korzyści.
He is excellent proof that investing in young talent, our own talent, really pays dividends.
Pierwszy dar, czy talent, to wgląd w umysł -- zdolność wnikania do umysłu innych ludzi i zobaczenie tego co mają do zaoferowania.
The first gift, or talent, is mindsight -- the ability to enter into other people's minds and learn what they have to offer.
Na wypadek, gdybyśmy mieli stracić kontakt z panem posłem Jarzembowskim, chciałabym mu powiedzieć, że zawsze będziemy pamiętać talent, jakim wykazał się w tej komisji.
In case we lose touch with Mr Jarzembowski, I would like to tell him that we will always remember the ability he demonstrated on that committee.
Chcielibyśmy ponadto podkreślić, że dyskryminacja kobiet stanowi problem dla rozwoju sektora kulturalnego, gdyż pozbawia go talentu i umiejętności.
We also emphasise that discrimination towards women is problematic for the development of the cultural sector because it deprives the sector of talent and ability.
to have an aptitude for
talent (also: dar)
volume_up
faculty {noun} [form.]
talent (also: klasa, dar)
volume_up
flair {noun}
talent (also: upominek, dar, podarunek, prezent)
volume_up
gift {noun}
I w rezultacie, tracą oni swój talent lub jeszcze gorzej, przestają grać zupełnie.
And as a result, they lose their gifts, or worse, they stop playing altogether.
Nawet ci, którzy sami się nie zabili zdawali się być unicestwieni przez własny talent.
And even the ones who didn't literally commit suicide seem to be really undone by their gifts, you know.
Pierwszy dar, czy talent, to wgląd w umysł -- zdolność wnikania do umysłu innych ludzi i zobaczenie tego co mają do zaoferowania.
The first gift, or talent, is mindsight -- the ability to enter into other people's minds and learn what they have to offer.
talent (also: zręczność)
volume_up
knack {noun}

Context sentences for "talent" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishI w rezultacie, tracą oni swój talent lub jeszcze gorzej, przestają grać zupełnie.
And as a result, they lose their gifts, or worse, they stop playing altogether.
Polish(Śmiech) Pokazała mi swój talent na ławce przed restauracją.
(Laughter) But afterwards she was kind enough to demonstrate on a bench outside.
PolishTalent kapitana ujawnia się w trakcie burzy.
(EL) Mr President, the skill of the captain shows in the storm.
PolishNawet ci, którzy sami się nie zabili zdawali się być unicestwieni przez własny talent.
And even the ones who didn't literally commit suicide seem to be really undone by their gifts, you know.
PolishOdkupiająca moc muzyki przywróciła go rodzinie muzyków, którzy go rozumieli, poznawali jego talent i darzyli szacunkiem.
The redemptive power of music brought him back into a family of musicians that understood him, that recognized his talents and respected him.
PolishPotrzeba klarowności i dobrej widoczności żeby dostrzec talent tych najlepszych, ponieważ właśnie dzięki temu można się od nich uczyć.
You need clear, open visibility of what the best people in that crowd are capable of, because that is how you will learn how you will be empowered to participate.
PolishZakładają one jakiś konkurs, jakąś namacalną nagrodę, mogą przyciągnąć talent i pieniądze do najtrudniejszych spraw, i tym samym przyspieszyć ich rozwiązanie.
This tackles yet another assumption, that the giver and the organization is at the center, as opposed to putting the problem at the center.
PolishJak radzimy sobie z najgłębszymi sporami, wziąwszy pod uwagę ludzką skłonność do walki i człowieczy talent do wymyślania broni masowego zniszczenia?
How do we deal with our deepest differences, given the human propensity for conflict and the human genius at devising weapons of enormous destruction?
PolishJego bohaterem był Neil Selinger, 57-letni emerytowany prawnik, który na kursie pisania w Sarah Lawrence College odnalazł swój talent pisarski.
It was about a man named Neil Selinger -- 57 years old, a retired lawyer -- who had joined the writers group at Sarah Lawrence where he found his writer's voice.