"technologia" English translation

PL

"technologia" in English

PL technologia
volume_up
{feminine}

technologia (also: technika)
Nie jest to technologia komunikacji, a technologia by jej zapobiec.
This isn't technology for communication; it's technology to prevent it.
CCS nie jest niebezpieczną technologią, jest technologią pomocną.
CCS is not a dangerous technology; it is a helpful technology.
I to jest fundamentalna, podstawowa właściwość, którą badaliśmy naszą technologią.
And this is a fundamental basic property that we exploit with our technology.
technologia (also: proces, przebieg, procedura, metoda)
Przez następne kilka lat razem ze studentami pracowaliśmy nad technologią.
So over the next couple of years, students and I worked to develop a process.
To prawda, że postępy w technologii mogłyby ułatwić ten proces.
It is true that advances in technology should make this process easier.
Dlatego również w procesie wydobycia w Kittilä wykorzystuje się cyjanek, ale w technologii zamkniętej.
Therefore, the extraction process in Kittilä also involves cyanide, but in closed processes.

Synonyms (Polish) for "technologia":

technologia
Polish

Context sentences for "technologia" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTacy ludzie jak Bill Buxton bawili się tą technologią już w latach 80.
I mean, people like Bill Buxton have been playing around with it in the '80s.
PolishMożecie teraz spytać, John, co to ma spólnego z zieloną technologią i kryzysem klimatycznym?
Now, you may ask, John, what has this got to go with green and with climate crisis?
PolishRepresyjne rządy na całym świecie wciąż posiłkują się technologią, aby tłumić wolność słowa.
Repressive regimes across the world continue to use technologies to silence free speech.
PolishTechnologia ta generuje ogromne zainteresowanie, w różnych dziedzinach.
There's enormous interest in this in a variety of different fields.
PolishJestem też pewny, że technologia będzie się rozwijać i tym samym podnosić się będzie standard życia.
We've gone beyond the capacity of the human mind to an extraordinary degree.
Polish(Śmiech) Więc technologia działa, można robić różne struktury.
(Laughter) So, this works really well and you can make patterns as well as shapes, OK?
Polish. ~~~ To 130-to letnia technologia.
Well, Thomas Edison invented the circuit breaker in 1879.
PolishDla mnie to cudowna okazja Dla mnie to cudowna okazja na połączenie się z technologią.
He'll recognize more objects and thus understand more words.
PolishTak więc sam fakt, że jest to technologia rosyjska, nie oznacza, że jest ona mniej bezpieczna.
So merely because it is Russian does not mean that it is less safe.
Polishtechnologia ziemska może przeszkadzać w poszukiwaniu technologii pozaziemskiej.
We've been searching ever since, but it's impossible to overstate the magnitude of the search that remains.
PolishObsługa oprogramowania AXIS Video Hosting System (AVHS) z technologią błyskawicznego podłączania kamery tzw.
Support for AXIS Video Hosting System (AVHS) with One-Click Camera connection
PolishJest to kosmiczna technologia, ale nie jest to technologia trudna.
This is rocket science, but it's not hard rocket science.
PolishObawiamy się, że technologia zmieniła nasze rozumienie konsumpcji kulturowej.
Thanks to the Internet, we believe we can get anything we want whenever we want it, delivered to our own doorstep.
PolishNatomiast obliczalność to coś więcej niż technologia komputerowa.
But there's actually a lot more to computation than that.
PolishTechnologia jest może skomplikowana, ale rezultat jest bardziej "intuicyjny".
So, technically, it's a little bit complex, but it gives you an output which is more intuitive to use, in some sense.
PolishTakże technologia informacyjna, która łączy się z naszymi mózgami nie ma limitów.
You're looking for growth opportunity?
PolishTechnologia bardzo zmieniła się od czasów Victroli.
You know, we now have, of course, incredibly powerful computers.
PolishJest to dziwne w połączeniu z zaawansowaną technologią .
So, kind of a weird combination of high-tech and low-tech.
PolishJeśli masz którąś z poniższych kart graficznych, technologia WebGL nie jest obsługiwana i jest domyślnie wyłączona:.
If you have the following graphics cards, WebGL is unsupported and is disabled by default:
PolishMyślę, że technologia VOIP naprawdę stanie się interesująca kiedy zacznie się ją wykorzystywać ją w komórkach.
I think where VOIP is really going to get interesting is when they start putting it on cell phones.