"twardy" English translation

PL

"twardy" in English

volume_up
twardy {adj. m}

PL twardy
volume_up
{adjective masculine}

1. general

twardy (also: nieugięty)
twardy
Lenistwo przywodzi twardy sen, a dusza gnuśna będzie łaknęła.
Slothfulness casteth into a deep sleep; And the idle soul shall suffer hunger.
We śnie w widzeniu nocnem, gdy twardy sen przypada na ludzie gdy śpią na łożu:
In a dream, in a vision of the night, When deep sleep falleth upon men, In slumberings upon the bed;
Bo was napełnił Pan duchem snu twardego, i zawarł oczy wasze; proroków i książąt waszych najopatrzniejszych oczy zasłonił.
For Jehovah hath poured out upon you the spirit of deep sleep, and hath closed your eyes, the prophets; and your heads, the seers, hath he covered.
twardy (also: solidny, stały, stabilny, ostateczny)
volume_up
firm {adj.}
Musimy nadal zajmować twarde stanowisko w sprawie GMO, mleka i oznakowania pochodzenia.
We must maintain a firm stance on GMOs, milk and origin labelling.
Tak, Unia Europejska musi utrzymać twarde stanowisko wobec wszystkich przypadków łamania praw człowieka.
Yes, the European Union must be firm with regard to all human rights violations.
Oznacza to zajęcie twardego stanowiska wobec bezprawia.
It means taking a firm stance on unlawfulness.
twardy (also: ponury, zacięty)
volume_up
grim {adj.}
twardy (also: trudny, ciężki, sztywny)
volume_up
hard {adj.}
Brąz jest trwały i twardy, dobrze turla się po ziemi.
The bronze is nice hard, durable material that could roll on the ground.
Kapsułki, twarde Kapsułki, twarde Kapsułki, twarde Kapsułki, twarde Kapsułki, twarde
Capsule, hard Capsule, hard Capsule, hard Capsule, hard Capsule, hard
Roztwór doustny Kapsułka, twarda Kapsułka, twarda Kapsułka, twarda Kapsułka, twarda
Oral solution Capsule, hard Capsule, hard Capsule, hard Capsule, hard
volume_up
rugged {adj.}
Przez długi czas przeważał następujący obraz amerykańskiej męskości -- twardy, szorstki, kontrolujący swoje otoczenie.
For a long time, this is the image of American manhood that dominated -- tough, rugged, in control of his own environment.
twardy (also: nieugięty)
twardy (also: bezkompromisowy)
twardy (also: śmiały, odważny, dzielny, waleczny)
volume_up
brave {adj.}
Pacjenci często zaprzeczają objawom, szczególnie my - mężczyźni, ponieważ jesteśmy twardzi.
Symptoms are often denied by the patient, particularly us men, because we are very brave.
volume_up
tough {adj.}
To twardy język, ale służy tylko jednej stronie sporu.
That is tough language, but it supports only one side of the argument.
Nie zajęto twardego stanowiska wobec Turcji, która nadal nielegalnie okupuje Cypr.
There has been no tough line on Turkey, which continues to occupy Cyprus illegally.
Przez długi czas przeważał następujący obraz amerykańskiej męskości -- twardy, szorstki, kontrolujący swoje otoczenie.
For a long time, this is the image of American manhood that dominated -- tough, rugged, in control of his own environment.

2. figurative

twardy (also: silny)
To zrozumiałe, że dotykają go tendencje do rządów twardej ręki, i powinny one zostać potępione.
It is understandable that there are strong-arm tendencies there and those must be condemned.

Context sentences for "twardy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishBędzie to też twardy orzech do zgryzienia dla kolegium komisarzy i dla Rady.
It will not be easy in the College of Commissioners or in the Council.
PolishJest tak mocny i twardy, jak drzewo tekowe. ~~~ Potrafi utrzymać każdy dach.
It's as strong and dense as teak and it will hold up any roof.
PolishOstatnie zmiany na najwyższych stanowiskach politycznych w Mińsku wskazują raczej na twardy kurs.
The latest changes in position at the top political level in Minsk point to a harder line.
PolishW buddyzmie mówimy "trzeba mieć twardy tył i miękki przód." Wymaga ogromnej siły pleców, by utrzymać się w trudnych warunkach.
It takes tremendous strength of the back to uphold yourself in the midst of conditions.
PolishMyślisz, że... zabijanie sprawia, że stajesz się twardy?
Do you think killing a person makes you strong?
PolishOczekiwałem kogoś o takim imieniu, twardy koleś.
So I thought, I've got to compose myself for Troy.
Polishtwardy orzech do zgryzienia
Polishtwardy jak skała
PolishAlbowiem ja znam upór twój, i kark twój twardy; oto, póki ja jeszcze dziś żyję z wami, jesteście odpornymi Panu, jakoż daleko więcej po śmierci mojej?
For I know thy rebellion, and thy stiff neck: behold, while I am yet alive with you this day, ye have been rebellious against Jehovah; and how much more after my death?
PolishTo Czesi zdołali rozgryźć twardy orzech, jakim było wprowadzenie obniżonych stawek VAT na usługi pracochłonne, które stanowi działanie prorozwojowe i przeciwkryzysowe.
It was the Czechs who finally managed to crack the nut of introducing a lower VAT rate for labour-intensive services, which is a pro-growth and counter-crisis measure.