"tyczyć" English translation

PL

"tyczyć" in English

Synonyms (Polish) for "tyczyć":

tyczyć

Context sentences for "tyczyć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNie może się to jednak tyczyć części zamiennych, które muszą wyglądać identycznie jak części oryginalne jeśli mają czemuś służyć.
This can, however, not apply to spare parts which have to be identical in design to the original parts if they are to serve a purpose.
PolishZdaję sobie sprawę z tego, że w wielu aspektach słowa krytyki, jakie można skierować pod adresem Portugalii, mogą i powinny tyczyć się także i całej Europy.
I realise that in many respects, the criticisms that could be levelled at Portugal are just the same as those that could and should be levelled at Europe as a whole.